Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:

Diecézní charity Č.Budějovice vydala výroční zprávu za rok 2011

Zpráva obsahuje přehled o činnosti charity, poskytnutých sociálních službách, informace a popis projektů v českobudějovické diecézi a také v zahraničí a výsledky hospodaření. Zprávu naleznete zde.

Prezentace

Podívejte se na prezentace činnosti projektů a charit  v českobudejovické diecézi.

Webové stránky o důchodové reformě

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo nový web o důchodové reformě. Na adrese http://duchodovareforma.mpsv.cz občané najdou přehledně a srozumitelně vysvětleno vše podstatné, co se reformy penzí týká. Stránky jsou členěny do tematických kategorií a přinášejí přehled nejdůležitějších změn, které začnou platit po startu reformy od ledna 2013. Zařazeny jsou také časté dotazy související s penzijní reformou, důležité odkazy či slovníček nejdůležitějších pojmů.

Týden charity

Srdečně zveme všechny dobrovolníky, příznivce Charity a zaměstnance Farních, Oblastních a Městských charit,  na slavnostní zahájení Týdne charity pořádané s Jihočeským  krajem dne 7.6.2012 v 9,30 hodin.

Bezmála 100 králů koledovalo na prachaticku

59 dívek a 38 chlapců vyšlo v letošním roce koledovat pro Tříkrálovou sbírku na prachaticku. Zapojilo se i 5 dětí mladšího školního věku. Organizátoři sbírky tak budou posílat poděkování za ochotné srdce jejich žáků 12 základním školám a 2 gymnáziím.

Opus Prachatice - Skupinové poradenství

Ve dnech 18.-20. ledna a 25.-27. ledna 2012 se uskuteční první cyklus skupinového poradenství pro účastníky projektu Opus Prachatice. Akce se bude konat v Prachaticích. Bližší infromace Vám podá Mgr. Dana Faktorová na telefonu 731 604 424.

Výtěžek koledování na prachaticku přesáhl 234 tisíc

Z celkového počtu 50 kasiček činí výtěžek za Farní charitu Prachatice částku 234.862,-Kč. Výtěžek se tak oproti loňskému roku navýšil o 30.120,-. Poděkování za průběh sbírky patří především všem vedoucím skupinek i koledníkům a rovněž i dárcům.

Výsledky z koledování

Předběžné výsledky z koledování Tříkrálové sbírky za rok 2012 za Farní charitu Prachatice budou zmámy již v úterý 10. ledna 2012, kdy proběhne sčítání na městském úřadě v Prachaticích.

Koledníci navštívili 16 nových obcí

Čtyřicetjedna obcí obešli koledníci na prachaticku, z toho 17 obcí navštívili letos poprvé. Koledníci se do některých obcí také vrátili a to jen díky tomu, že se našlo dost ochotných vedoucích skupinek i samotných koledníků. Je možné, že se do konce termínu pro koledování ještě celkový počet vykoledovaných obcí zvýší.

Tříkrálová sbírka 2012 v plném proudu

Na prachaticku se aktuálně pohybuje 46 skupinek, které koledují do 49 kasiček. Seznam obcí, kde se koleduje bude zřejmě ještě doplněn o další nové obce.