Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Empatie pro Farní charitu Prahchatice

Uživatelé z budějovické Empatie malují pro naší charitu překrásné obrázky, se kterými se chceme pochlubit na našich webových stránkách.

Velikonoce 2011

Zajímá vás, co se děje o svátcích v azylovém domě ro matky s dětmi? Máme pro vás několik fotek.

Sbírka potravin pro Rumunsko

Lidé mohou od 6. do  21. dubna přinášet v době mezi 8 a 15 hodinou do sídla DCH v Českých Budějovicích v Kanovnické 16, trvanlivé potraviny jako jsou olej, balené vody, konzervy, paštiky, instantní polévky, kompoty, těstoviny, rýže a cukr. Více o sbírce pro Rumunsko.

Výsledky hospodaření rok 2010

Farní charita Prachatice je samostatnou právnickou osobou, a jako taková je povinna podávat daňová přiznání, k tomu musí mít uzavřený hospodářský rok. Zde naleznete výledky hospodaření za rok 2010.

Charita ČR pro Japonsko postižené zemětřesením a tsunami

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc obětem přírodní katastrofy v Japonsku na číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 135 Pomoc bude poskytována prostřednictvím Caritas Japan a Caritas Internationalis.

Průběžné informace - pomoc v Japonsku

Postní almužna - dobrovolná duchovní formace

Postní dobu pro věřící letos opět obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Tato dobrovolná duchovní formace věřících se  se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference.

Výsledky foto soutěže TS 2011

Soutěž o nejlepší fotografii z koledování, koledníků při Tříkrálové sbírce 2011 byla vyhodnocena při setkání koordinátorů TS 2011 dne 18. 2. 2011, kdy byla vyhodnocena celá organizace TS 2011. Autoři prvních dvanácti fotografií budou odměněni mobilními telefony.

Tradiční zabijačka

V sobotu 19.února 2011 se v azylovém domě sv. Petra v Záblatí pořádala tradiční zabijačka.

Setkání s duchovními z farnosti

Duchovní prachatického vikariátu jsou ve Farní charitě vždy vítaní hosté.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 - tisková zpráva 20.1.11

Tříkrálová sbírka 2011
Tisková zpráva Diecézní charity z 20. ledna 2011

Ve dnech 1.-14.ledna 2011 proběhla v českobudějovické diecézi 11. Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem koordinátorům, koledníkům, všem dárcům – lidem dobré vůle za dary do kasiček. Celkem bylo vybráno  Letošní sbírka poprvé ve své historii diecéze překročila hranici 3,6 milionů Kč. Výtěžek sbírky 3 606 929,00 Kč podpoří záměry na podporu nemocných, seniorů a lidí v sociální nouzi.