Nadační fond J & T

2014

Dárce poskytl Domovu sv. Dominika Savia finanční dar ve výši 23 500. Finanční prostředky byly použity na projekt Veselý domeček, který umožnil výmalbu pokojů a nákup nového vybavení.

Projekt Veselý domeček

Cílem projektu Veselý domeček bylo zlepšit životní podmínky v Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi. Naším záměrem je především zlepšit životní podmínky v domově tak, aby domov působil příjemně a útulně zejména pro děti. Hlavní myšlenkou celého projektu bylo vytvoření bezpečného a hravého prostředí – proto tedy název celého projektu Veselý domeček. Naším cílem bylo nově vymalovat pokoje charitního domova a to s ohledem k zájmu dětí a volili jsme takové barvy, u nichž je z výzkumů patrné, že dobře působí na lidskou psychiku. U výmalby byly použity především teplé tóny barev.

Během projektu proběhla rovněž úprava interiéru  tzn. nákup nové garnýže, nových záclon, závěsů a povlečení, aby pokoj působil stejnorodým a uklidňujícím dojmem domácího prostředí. Z finančního rozpočtu bylo zakoupeno bavlněné povlečení o velikosti 140 x 200 cm a krepové povlečení do dětských postýlek o velikosti 90x130cm. Při nákupu dekorativních závěsů byly voleny takové barvy, aby ladily s interiérem pokoje. V rámci projektu proběhla i modernizace společné kuchyně kam byl zakoupen odsavač par.

Projekt byl koncipován s ohledem na zlepšení životních podmínek v charitním domově a také vnímání těchto změn dětmi z hlediska barevnosti a hravosti úprav daných pokojů.

Projekt byl zahájen 1.1.2014 a jeho realizace byla ukončena ke dni 30.9.2014.

Projekt posloužil během daného období již 22 matkám a 33 dětem.

Rádi bychom touto cestou poděkovali nadaci J&T, s jejíž pomocí mohl být daný projekt uskutečněn a pomohl tak maminkám a jejich dětem překlenout nepříznivou životní situaci v takových prostorách, kde se mohou cítit příjemně. 

 

 DĚKUJEME!

 

 

 

Zobrazit články z rubriky:

Ohlédnutí za lednem 2018

První měsíc nového roku přinesl zajímavé akce, o kterých si zde můžete přečíst krátký souhrn.

Sečteno! Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Děkujeme dárcům za štědrost!

Tříkrálový koledník z Kutné Hory. Snímek Jakub Žák

112 260 037 korun. Tolik se letos vybralo do pokladniček Tříkrálové sbírky. Celkem 22 767 jich místní charity pod úředním dozorem rozpečetily a peníze z nich sečetly. Koledníci v přestrojení za tři krále vybírali peníze prvních čtrnáct dní v lednu. Charita Česká republika teď děkuje všem, kteří s láskou přispívají na pomoc potřebným.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2018

Od 1. ledna 2018 se opět po roce vydali koledníci Tříkrálové sbírky do ulic, aby šířili radostnou zvěst o narození Pána Ježíše. Do letošní sbírky se zapojilo 56 kolednických skupinek s 60 kasičkami a podařilo se jim vybrat celkovou 373 502,00 Kč.

Krabice od bot 2017

Již opakovaně jsme se zapojili do akce Krabice od bot, kterou pořádá Českobratrská církev evangelická a Diakonie ČCE.

Ohlédnutí za prosincem 2017

Také poslední měsíc roku 2017 přinesl mnoho zajímavých akcí pro naše klienty i jejich děti

Tříkrálové koledníky můžete potkat ještě o tomto víkendu, výsledky slibují rekord

Tříkrálové koledníky můžete potkat ještě o tomto víkendu, výsledky slibují rekord

V neděli 14. ledna naposledy vyjdou do ulic koledníci letošní Tříkrálové sbírky, po tomto datu je již nepotkáte. Do celostátní sbírky organizované Charitou Česká republika, jejíž výtěžek je určen zejména na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci, je však možné přispívat celoročně. Na většině míst se teď sčítají vykoledované peníze. Výsledek sbírky pravděpodobně překoná loňský rekord.

 

Tříkrálový koncert z Brna vysílala v přímém přenosu Česká televize

Tříkrálový koncert z Brna vysílala v přímém přenosu Česká televize

Hlavní doprovodnou akcí Tříkrálové sbírky je Tříkrálový koncert v Městském divadle Brno. Koncert je tradičním poděkováním koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům. Koncert byl odvysílán v přímém přenosu na programu ČT 1 v neděli 7. ledna 2018 od 18 hodin.

 

V lednu startuje Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrážejí tisíce koledníků

Tříkrálové foto Martina Chvojková, Choteč.

Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci

Ohlédnutí za listopadem 2017

Pro uživatele našich pobytových služeb jsme i v listopadu připravili množství zajímavých akcí.

Ohlédnutí za říjnem 2017

Také říjen přinesl v našich obou azylových domech mnoho zajímavých akcí.