Projekt Klíč

Identifikace projektu

Název projektu: „Klíč“

Identifikační číslo projektu: SD/OEZI/1095/2014, reg. č. 05-01-036

Žadatel: Farní charita Prachatice

Místo realizace: Dům sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

Časový harmonogram projektu: únor - září 2014 

Obdržená dotace: 50 000 Kč

 

Popis projektu

V rámci grantového programu Jihočeského kraje – prioritní oblast Lidské zdroje a sociální soudržnost, zaměřeného na podporu sociálních služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, byl v Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi realizován projekt Klíč.

Projekt byl realizován v období od února 2014 do září 2014. Cílem projektu bylo zapojení maminek s dětmi po opuštění azylového domu zpět do běžného života. Projektu se mohly účastnit i maminky s dětmi, které v charitním domově již nepobývají, ale stále se jim nedaří samostatně řešit svou nepříznivou sociální situaci. Celkově se akcí za dané období opakovaně účastnilo 22 maminek a 31 dětí.

V rámci projektu jsme se zaměřili na nácvik dovedností jako je péče o domácnost (úklid, praní, vaření, hospodaření s finančními prostředky), péče o dítě, osvojení si zásad péče o tělo, zásady duševní hygieny. Pozornost byla věnována i nácviku sociálních dovedností (verbální a neverbální komunikace, kultivace písemného a ústního projevu).

Aktivity pro děti byly rozděleny podle věku. Předškolní děti se účastnily “miniškolky“, kde se učily základním dovednostem, které by měl předškolák zvládat. Školním dětem byla poskytnuta pomoc ve formě doučování a přípravy do školy. Pořádány byly také společné aktivity pro maminky a děti – hravá odpoledne, výlety, návštěvy kulturních zařízení, malování, zpívání, tvořivé dílny, cvičení a jiné. Naší snahou bylo, aby se maminky s dětmi naučily společně a smysluplně trávit volný čas a mít společné zážitky.

 

Zobrazit články z rubriky:

Terénní program Most naděje má novou posilu týmu

Dacia Dokker novým členem týmu.

Ohlédnutí za červnem 2018

Představujeme krátký přehled akcí, které se konaly v prvním letním měsíci v našich azylových domech.

Ohlédnutí za květnem 2018

Nabízíme již tradiční souhrn dění v našich azylových domech, tentokrát z května.

Setkání s Leo Maasburgem – Misijní poslání každého z nás: Život po boku Matky Terezy

Setkání s Leo Maasburgem – Misijní poslání každého z nás: Život po boku Matky Terezy

Rádi bychom pozvali všechny zaměstnance charit i zájemce z řad veřejnosti v pátek 8. června 2018 od 17 hod na setkání s P. Leo Maasburgem, blízkým spolupracovníkem Matky Terezy a emeritním národním ředitelem Missio Rakousko, které se uskuteční v čítárně Karla Skalického (v budově bývalého kláštera na Piaristickém náměstí, České Budějovice). Rakouský kněz Leo Maasburg s jemným humorem vypráví, jak se stal „skutečným misionářem" po boku Matky Terezy.

Putovní výstava "Jsme ze stejné planety" v Českých Budějovicích

Putovní výstava "Jsme ze stejné planety" v Českých Budějovicích

Poradna pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice pořádá putovní výstavu fotografa Jindřicha Štreita "Jsme ze stejné planety". Její putování po jihočeské metropoli započne v prostorách Teologické fakulty JU v pondělí 4. června 2018. Výstava je realizována za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu „Integrace cizinců 2018“.

Ohlédnutí za dubnem 2018

Podívejte se s namí na akce, které proběhly v dubnu v našich azylových domech. 

Děravá síť poslední záchrany: změny Zákona o hmotné nouzi ubírají těm nejchudším

Děravá síť poslední záchrany: změny Zákona o hmotné nouzi ubírají těm nejchudším

Změny systému pomoci v hmotné nouzi, prosazené v průběhu roku 2017, přinesly trpké ovoce. Podle zkušeností odborníků Charity Česká republika, pracujících dlouhodobě s lidmi v nouzi, způsobují nedávné novely zákona těm nejchudším zbytečné potíže a jejich složitou materiální a bytovou situaci ještě zhoršují

Ohlédnutí za březnem 2018

Přinášíme krátký souhrn dění v našich službách v prvním jarním měsíci roku 2018

Projekt na podporu Domu sv. Petra pro muže

Od čtvrtka 29. března je v mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem aktivní Projekt na podporu Domu sv. Petra pro muže v Záblatí.

Duchovní zastavení  zaměstnanců charit

Duchovní zastavení  zaměstnanců charit

Vedení Diecézní charity Č. Budějovice umožnilo zaměstnancům charit v diecézi předvelikonoční duchovní zastavení na poutním místě Lomec (20. 3.)