Projekt Klíč

Identifikace projektu

Název projektu: „Klíč“

Identifikační číslo projektu: SD/OEZI/1095/2014, reg. č. 05-01-036

Žadatel: Farní charita Prachatice

Místo realizace: Dům sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

Časový harmonogram projektu: únor - září 2014 

Obdržená dotace: 50 000 Kč

 

Popis projektu

V rámci grantového programu Jihočeského kraje – prioritní oblast Lidské zdroje a sociální soudržnost, zaměřeného na podporu sociálních služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, byl v Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi realizován projekt Klíč.

Projekt byl realizován v období od února 2014 do září 2014. Cílem projektu bylo zapojení maminek s dětmi po opuštění azylového domu zpět do běžného života. Projektu se mohly účastnit i maminky s dětmi, které v charitním domově již nepobývají, ale stále se jim nedaří samostatně řešit svou nepříznivou sociální situaci. Celkově se akcí za dané období opakovaně účastnilo 22 maminek a 31 dětí.

V rámci projektu jsme se zaměřili na nácvik dovedností jako je péče o domácnost (úklid, praní, vaření, hospodaření s finančními prostředky), péče o dítě, osvojení si zásad péče o tělo, zásady duševní hygieny. Pozornost byla věnována i nácviku sociálních dovedností (verbální a neverbální komunikace, kultivace písemného a ústního projevu).

Aktivity pro děti byly rozděleny podle věku. Předškolní děti se účastnily “miniškolky“, kde se učily základním dovednostem, které by měl předškolák zvládat. Školním dětem byla poskytnuta pomoc ve formě doučování a přípravy do školy. Pořádány byly také společné aktivity pro maminky a děti – hravá odpoledne, výlety, návštěvy kulturních zařízení, malování, zpívání, tvořivé dílny, cvičení a jiné. Naší snahou bylo, aby se maminky s dětmi naučily společně a smysluplně trávit volný čas a mít společné zážitky.

 

Zobrazit články z rubriky:

Den charity 2018 v DDS v Prachaticích

Srdečně Vás zveme na letošní Den charity v Charitním domově sv. Dominika Savia v Prachaticích.

Den charity 2018 v DSP v Záblatí

Srdečně Vás zveme na letošní Den charity v Domě sv. Petra pro muže v Záblatí.

Den charity 2018 v Českých Budějovicích

Den charity 2018 v Českých Budějovicích

České BudějoviceDiecézní a Městská charita České Budějovice se přidávají k celostátní kampani Den Charity 2018. Tato celorepubliková akce se koná zpravidla v den svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení. Chtěli bychom Vám představit obě českobudějovické Charity, jejich pracoviště a služby. Přijďte poznat naši práci, jsme tu pro Vás!

Pouť ke sv. Františkovi ve Veselí nad Lužnicí

Pouť ke sv. Františkovi ve Veselí nad Lužnicí

Veselí nad Lužnicí – Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí srdečně zve na tradiční Pouť ke sv. Františkovi z Assisi, kterou bude 4. října slavit svátek patrona tohoto zařízení, jemuž byla vlastní láska k Bohu i všem (nejen lidským) bližním. Pouť bude od 9:30 zahájena bohoslužbou s českobudějovickým světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem. Těšíme se na společné setkání s Vámi!

Český houslový virtuóz Ivan Ženatý zavítá do Milevska

 Český houslový virtuóz Ivan Ženatý zavítá do Milevska

Milevsko Na jedinečný zážitek se můžeme těšit v pondělí 17. září 2018 v 18 hodin v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie v Milevsku. Český houslový virtuóz Ivan Ženatý vystoupí se skladbami Johanna Sebastiana Bacha pro sólové housle, které připravuje pro svou novou nahrávku v Berlíně. Koncert pořádá v rámci Dne charity 2018  Farní charita Milevsko.

Ohlédnutí za srpnem 2018

Představujeme stručný přehled srpnových akcí.

Speciální várka piva pro Diecézní charitu, papeže i lidi dobré vůle

Speciální várka piva pro Diecézní charitu, papeže i lidi dobré vůle

České Budějovice Diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil v pátek 7. září 2018 požehnal limitovanou várku ležáku Budějovického Budvaru, kterou ochutná papež František i lidé na budějovických adventních trzích. Část výtěžku z každého prodaného piva bude darována na projekty Diecézní charity České Budějovice, která chce finance použít ve prospěch charitních aktivit v krajském městě. Přáním biskupství i charity je, aby do tohoto charitativního projektu podařilo zapojit společně s pivovarem, vedením města a kraje i všechny lidi dobré vůle.

Ohlédnutí za červencem 2018

Nabízíme přehled aktivit, které se u nás konaly v prvním prázdninovém měsíci.

Terénní program Most naděje má novou posilu týmu

Dacia Dokker novým členem týmu.

Ohlédnutí za červnem 2018

Představujeme krátký přehled akcí, které se konaly v prvním letním měsíci v našich azylových domech.