Projekt Kotva

Identifikace projektu

Název projektu: „Kotva“

Identifikační číslo projektu: SD/OEZI/1094/2014, reg. č. 05-01-035

Žadatel: Farní charita Prachatice

Místo realizace: Dům sv. Petra pro muže v Záblatí

Časový harmonogram projektu: únor - září 2014 

Obdržená dotace: 50 000 Kč

 

Popis projektu

V rámci grantového programu Jihočeského kraje - prioritní oblast Lidské zdroje a sociální soudržnost - zaměřeného na podporu sociálních služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách byl v Domě sv. Petra pro muže bez domova v Záblatí při Farní charitě Prachatice realizován projekt KOTVA. Cílem programu, jehož jednotlivé akce probíhaly v době od začátku února 2014 do konce září 2014, bylo pomoci současným i bývalým uživatelům sociální služby s návratem do běžného života. Do aktivit projektu Kotva se zapojilo celkem 43 uživatelů sociální služby.

Aktivity se soustřeďovaly na nácvik sociálních dovedností - vystupování, zásady verbální a neverbální komunikace, společenské role (zaměstnanec, partner, rodič, soused), přijímací pohovor s potencionálním zaměstnavatelem, obhajoba vlastních práv či komunikace na úřadech. Obsahem projektu byl i nácvik dovedností v písemném styku - náležitosti úřední korespondence, tvorba strukturovaného životopisu, práce s osobním počítačem - získávání základních dovedností při práci s internetem, e-mailem, nácvik dovedností při péči o domácnost - základní zásady vedení domácnosti, aktivní kurz přípravy jídel české kuchyně, sestavení rozpočtu domácnosti, seznamování se se zásadami zdravého životního stylu - životospráva, péče o tělo, zásady duševní hygieny, vyrovnávání se s náročnými životními situacemi, nebezpečí užívání návykových látek.

 

Zobrazit články z rubriky:

Den charity 2018 v DDS v Prachaticích

Srdečně Vás zveme na letošní Den charity v Charitním domově sv. Dominika Savia v Prachaticích.

Den charity 2018 v DSP v Záblatí

Srdečně Vás zveme na letošní Den charity v Domě sv. Petra pro muže v Záblatí.

Den charity 2018 v Českých Budějovicích

Den charity 2018 v Českých Budějovicích

České BudějoviceDiecézní a Městská charita České Budějovice se přidávají k celostátní kampani Den Charity 2018. Tato celorepubliková akce se koná zpravidla v den svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení. Chtěli bychom Vám představit obě českobudějovické Charity, jejich pracoviště a služby. Přijďte poznat naši práci, jsme tu pro Vás!

Pouť ke sv. Františkovi ve Veselí nad Lužnicí

Pouť ke sv. Františkovi ve Veselí nad Lužnicí

Veselí nad Lužnicí – Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí srdečně zve na tradiční Pouť ke sv. Františkovi z Assisi, kterou bude 4. října slavit svátek patrona tohoto zařízení, jemuž byla vlastní láska k Bohu i všem (nejen lidským) bližním. Pouť bude od 9:30 zahájena bohoslužbou s českobudějovickým světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem. Těšíme se na společné setkání s Vámi!

Český houslový virtuóz Ivan Ženatý zavítá do Milevska

 Český houslový virtuóz Ivan Ženatý zavítá do Milevska

Milevsko Na jedinečný zážitek se můžeme těšit v pondělí 17. září 2018 v 18 hodin v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie v Milevsku. Český houslový virtuóz Ivan Ženatý vystoupí se skladbami Johanna Sebastiana Bacha pro sólové housle, které připravuje pro svou novou nahrávku v Berlíně. Koncert pořádá v rámci Dne charity 2018  Farní charita Milevsko.

Ohlédnutí za srpnem 2018

Představujeme stručný přehled srpnových akcí.

Speciální várka piva pro Diecézní charitu, papeže i lidi dobré vůle

Speciální várka piva pro Diecézní charitu, papeže i lidi dobré vůle

České Budějovice Diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil v pátek 7. září 2018 požehnal limitovanou várku ležáku Budějovického Budvaru, kterou ochutná papež František i lidé na budějovických adventních trzích. Část výtěžku z každého prodaného piva bude darována na projekty Diecézní charity České Budějovice, která chce finance použít ve prospěch charitních aktivit v krajském městě. Přáním biskupství i charity je, aby do tohoto charitativního projektu podařilo zapojit společně s pivovarem, vedením města a kraje i všechny lidi dobré vůle.

Ohlédnutí za červencem 2018

Nabízíme přehled aktivit, které se u nás konaly v prvním prázdninovém měsíci.

Terénní program Most naděje má novou posilu týmu

Dacia Dokker novým členem týmu.

Ohlédnutí za červnem 2018

Představujeme krátký přehled akcí, které se konaly v prvním letním měsíci v našich azylových domech.