Projekt Kotva

Identifikace projektu

Název projektu: „Kotva“

Identifikační číslo projektu: SD/OEZI/1094/2014, reg. č. 05-01-035

Žadatel: Farní charita Prachatice

Místo realizace: Dům sv. Petra pro muže v Záblatí

Časový harmonogram projektu: únor - září 2014 

Obdržená dotace: 50 000 Kč

 

Popis projektu

V rámci grantového programu Jihočeského kraje - prioritní oblast Lidské zdroje a sociální soudržnost - zaměřeného na podporu sociálních služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách byl v Domě sv. Petra pro muže bez domova v Záblatí při Farní charitě Prachatice realizován projekt KOTVA. Cílem programu, jehož jednotlivé akce probíhaly v době od začátku února 2014 do konce září 2014, bylo pomoci současným i bývalým uživatelům sociální služby s návratem do běžného života. Do aktivit projektu Kotva se zapojilo celkem 43 uživatelů sociální služby.

Aktivity se soustřeďovaly na nácvik sociálních dovedností - vystupování, zásady verbální a neverbální komunikace, společenské role (zaměstnanec, partner, rodič, soused), přijímací pohovor s potencionálním zaměstnavatelem, obhajoba vlastních práv či komunikace na úřadech. Obsahem projektu byl i nácvik dovedností v písemném styku - náležitosti úřední korespondence, tvorba strukturovaného životopisu, práce s osobním počítačem - získávání základních dovedností při práci s internetem, e-mailem, nácvik dovedností při péči o domácnost - základní zásady vedení domácnosti, aktivní kurz přípravy jídel české kuchyně, sestavení rozpočtu domácnosti, seznamování se se zásadami zdravého životního stylu - životospráva, péče o tělo, zásady duševní hygieny, vyrovnávání se s náročnými životními situacemi, nebezpečí užívání návykových látek.

 

Zobrazit články z rubriky:

Ohlédnutí za lednem 2018

První měsíc nového roku přinesl zajímavé akce, o kterých si zde můžete přečíst krátký souhrn.

Sečteno! Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Děkujeme dárcům za štědrost!

Tříkrálový koledník z Kutné Hory. Snímek Jakub Žák

112 260 037 korun. Tolik se letos vybralo do pokladniček Tříkrálové sbírky. Celkem 22 767 jich místní charity pod úředním dozorem rozpečetily a peníze z nich sečetly. Koledníci v přestrojení za tři krále vybírali peníze prvních čtrnáct dní v lednu. Charita Česká republika teď děkuje všem, kteří s láskou přispívají na pomoc potřebným.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2018

Od 1. ledna 2018 se opět po roce vydali koledníci Tříkrálové sbírky do ulic, aby šířili radostnou zvěst o narození Pána Ježíše. Do letošní sbírky se zapojilo 56 kolednických skupinek s 60 kasičkami a podařilo se jim vybrat celkovou 373 502,00 Kč.

Krabice od bot 2017

Již opakovaně jsme se zapojili do akce Krabice od bot, kterou pořádá Českobratrská církev evangelická a Diakonie ČCE.

Ohlédnutí za prosincem 2017

Také poslední měsíc roku 2017 přinesl mnoho zajímavých akcí pro naše klienty i jejich děti

Tříkrálové koledníky můžete potkat ještě o tomto víkendu, výsledky slibují rekord

Tříkrálové koledníky můžete potkat ještě o tomto víkendu, výsledky slibují rekord

V neděli 14. ledna naposledy vyjdou do ulic koledníci letošní Tříkrálové sbírky, po tomto datu je již nepotkáte. Do celostátní sbírky organizované Charitou Česká republika, jejíž výtěžek je určen zejména na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci, je však možné přispívat celoročně. Na většině míst se teď sčítají vykoledované peníze. Výsledek sbírky pravděpodobně překoná loňský rekord.

 

Tříkrálový koncert z Brna vysílala v přímém přenosu Česká televize

Tříkrálový koncert z Brna vysílala v přímém přenosu Česká televize

Hlavní doprovodnou akcí Tříkrálové sbírky je Tříkrálový koncert v Městském divadle Brno. Koncert je tradičním poděkováním koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům. Koncert byl odvysílán v přímém přenosu na programu ČT 1 v neděli 7. ledna 2018 od 18 hodin.

 

V lednu startuje Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrážejí tisíce koledníků

Tříkrálové foto Martina Chvojková, Choteč.

Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci

Ohlédnutí za listopadem 2017

Pro uživatele našich pobytových služeb jsme i v listopadu připravili množství zajímavých akcí.

Ohlédnutí za říjnem 2017

Také říjen přinesl v našich obou azylových domech mnoho zajímavých akcí.