Projekt Kotva

Identifikace projektu

Název projektu: „Kotva“

Identifikační číslo projektu: SD/OEZI/1094/2014, reg. č. 05-01-035

Žadatel: Farní charita Prachatice

Místo realizace: Dům sv. Petra pro muže v Záblatí

Časový harmonogram projektu: únor - září 2014 

Obdržená dotace: 50 000 Kč

 

Popis projektu

V rámci grantového programu Jihočeského kraje - prioritní oblast Lidské zdroje a sociální soudržnost - zaměřeného na podporu sociálních služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách byl v Domě sv. Petra pro muže bez domova v Záblatí při Farní charitě Prachatice realizován projekt KOTVA. Cílem programu, jehož jednotlivé akce probíhaly v době od začátku února 2014 do konce září 2014, bylo pomoci současným i bývalým uživatelům sociální služby s návratem do běžného života. Do aktivit projektu Kotva se zapojilo celkem 43 uživatelů sociální služby.

Aktivity se soustřeďovaly na nácvik sociálních dovedností - vystupování, zásady verbální a neverbální komunikace, společenské role (zaměstnanec, partner, rodič, soused), přijímací pohovor s potencionálním zaměstnavatelem, obhajoba vlastních práv či komunikace na úřadech. Obsahem projektu byl i nácvik dovedností v písemném styku - náležitosti úřední korespondence, tvorba strukturovaného životopisu, práce s osobním počítačem - získávání základních dovedností při práci s internetem, e-mailem, nácvik dovedností při péči o domácnost - základní zásady vedení domácnosti, aktivní kurz přípravy jídel české kuchyně, sestavení rozpočtu domácnosti, seznamování se se zásadami zdravého životního stylu - životospráva, péče o tělo, zásady duševní hygieny, vyrovnávání se s náročnými životními situacemi, nebezpečí užívání návykových látek.

 

Zobrazit články z rubriky:

Terénní program Most naděje má novou posilu týmu

Dacia Dokker novým členem týmu.

Ohlédnutí za červnem 2018

Představujeme krátký přehled akcí, které se konaly v prvním letním měsíci v našich azylových domech.

Ohlédnutí za květnem 2018

Nabízíme již tradiční souhrn dění v našich azylových domech, tentokrát z května.

Setkání s Leo Maasburgem – Misijní poslání každého z nás: Život po boku Matky Terezy

Setkání s Leo Maasburgem – Misijní poslání každého z nás: Život po boku Matky Terezy

Rádi bychom pozvali všechny zaměstnance charit i zájemce z řad veřejnosti v pátek 8. června 2018 od 17 hod na setkání s P. Leo Maasburgem, blízkým spolupracovníkem Matky Terezy a emeritním národním ředitelem Missio Rakousko, které se uskuteční v čítárně Karla Skalického (v budově bývalého kláštera na Piaristickém náměstí, České Budějovice). Rakouský kněz Leo Maasburg s jemným humorem vypráví, jak se stal „skutečným misionářem" po boku Matky Terezy.

Putovní výstava "Jsme ze stejné planety" v Českých Budějovicích

Putovní výstava "Jsme ze stejné planety" v Českých Budějovicích

Poradna pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice pořádá putovní výstavu fotografa Jindřicha Štreita "Jsme ze stejné planety". Její putování po jihočeské metropoli započne v prostorách Teologické fakulty JU v pondělí 4. června 2018. Výstava je realizována za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu „Integrace cizinců 2018“.

Ohlédnutí za dubnem 2018

Podívejte se s namí na akce, které proběhly v dubnu v našich azylových domech. 

Děravá síť poslední záchrany: změny Zákona o hmotné nouzi ubírají těm nejchudším

Děravá síť poslední záchrany: změny Zákona o hmotné nouzi ubírají těm nejchudším

Změny systému pomoci v hmotné nouzi, prosazené v průběhu roku 2017, přinesly trpké ovoce. Podle zkušeností odborníků Charity Česká republika, pracujících dlouhodobě s lidmi v nouzi, způsobují nedávné novely zákona těm nejchudším zbytečné potíže a jejich složitou materiální a bytovou situaci ještě zhoršují

Ohlédnutí za březnem 2018

Přinášíme krátký souhrn dění v našich službách v prvním jarním měsíci roku 2018

Projekt na podporu Domu sv. Petra pro muže

Od čtvrtka 29. března je v mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem aktivní Projekt na podporu Domu sv. Petra pro muže v Záblatí.

Duchovní zastavení  zaměstnanců charit

Duchovní zastavení  zaměstnanců charit

Vedení Diecézní charity Č. Budějovice umožnilo zaměstnancům charit v diecézi předvelikonoční duchovní zastavení na poutním místě Lomec (20. 3.)