Projekt Kotva

Identifikace projektu

Název projektu: „Kotva“

Identifikační číslo projektu: SD/OEZI/1094/2014, reg. č. 05-01-035

Žadatel: Farní charita Prachatice

Místo realizace: Dům sv. Petra pro muže v Záblatí

Časový harmonogram projektu: únor - září 2014 

Obdržená dotace: 50 000 Kč

 

Popis projektu

V rámci grantového programu Jihočeského kraje - prioritní oblast Lidské zdroje a sociální soudržnost - zaměřeného na podporu sociálních služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách byl v Domě sv. Petra pro muže bez domova v Záblatí při Farní charitě Prachatice realizován projekt KOTVA. Cílem programu, jehož jednotlivé akce probíhaly v době od začátku února 2014 do konce září 2014, bylo pomoci současným i bývalým uživatelům sociální služby s návratem do běžného života. Do aktivit projektu Kotva se zapojilo celkem 43 uživatelů sociální služby.

Aktivity se soustřeďovaly na nácvik sociálních dovedností - vystupování, zásady verbální a neverbální komunikace, společenské role (zaměstnanec, partner, rodič, soused), přijímací pohovor s potencionálním zaměstnavatelem, obhajoba vlastních práv či komunikace na úřadech. Obsahem projektu byl i nácvik dovedností v písemném styku - náležitosti úřední korespondence, tvorba strukturovaného životopisu, práce s osobním počítačem - získávání základních dovedností při práci s internetem, e-mailem, nácvik dovedností při péči o domácnost - základní zásady vedení domácnosti, aktivní kurz přípravy jídel české kuchyně, sestavení rozpočtu domácnosti, seznamování se se zásadami zdravého životního stylu - životospráva, péče o tělo, zásady duševní hygieny, vyrovnávání se s náročnými životními situacemi, nebezpečí užívání návykových látek.

 

Zobrazit články z rubriky:

Ohlédnutí za dubnem 2018

Podívejte se s namí na akce, které proběhly v dubnu v našich azylových domech. 

Děravá síť poslední záchrany: změny Zákona o hmotné nouzi ubírají těm nejchudším

Děravá síť poslední záchrany: změny Zákona o hmotné nouzi ubírají těm nejchudším

Změny systému pomoci v hmotné nouzi, prosazené v průběhu roku 2017, přinesly trpké ovoce. Podle zkušeností odborníků Charity Česká republika, pracujících dlouhodobě s lidmi v nouzi, způsobují nedávné novely zákona těm nejchudším zbytečné potíže a jejich složitou materiální a bytovou situaci ještě zhoršují

Ohlédnutí za březnem 2018

Přinášíme krátký souhrn dění v našich službách v prvním jarním měsíci roku 2018

Projekt na podporu Domu sv. Petra pro muže

Od čtvrtka 29. března je v mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem aktivní Projekt na podporu Domu sv. Petra pro muže v Záblatí.

Duchovní zastavení  zaměstnanců charit

Duchovní zastavení  zaměstnanců charit

Vedení Diecézní charity Č. Budějovice umožnilo zaměstnancům charit v diecézi předvelikonoční duchovní zastavení na poutním místě Lomec (20. 3.)

Sláva těm, kdo staví mosty mezi lidmi

Ilustrační snímek Lubomír Kotek

Dnes je Světový den sociální práce, který nám dává příležitost vyzdvihnout sociální práci jako plnohodnotnou profesi a upozornit na její celospolečenský význam. Apelujeme na to, aby byla práce všech zaměstnanců v sociálních službách řádně doceněna. Svátek vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) od roku 1983 a každoročně připadá na třetí úterý v měsíci březnu. Letošním tématem je stejně jako vloni "podpora komunit a udržitelnosti životního prostředí".

Ohlédnutí za únorem 2018

Nabízíme shrnutí únorového dění v našich azylových domech.

Charita pro lidi na ulici: nikdo nesmí umrznout!

Ilustrační snímek: Richard Bouda

Současný příliv mrazivého počasí vážně ohrožuje zdraví a životy lidi bez domova. Proto tito častěji než v jiných obdobích hledají útočiště v denních centrech a v azylových domech. Charita s tím počítá a zavedla opatření, aby nikdo nemusel přes noc zůstat na ulici. Stávající kapacity k přenocování Charita navýšila o „teplé židle“ a prodlužuje také provozní hodiny denních center. A lidi bez domova také vyhledává v terénu a nabízí odbornou pomoc v poradnách.

 

Ohlédnutí za lednem 2018

První měsíc nového roku přinesl zajímavé akce, o kterých si zde můžete přečíst krátký souhrn.

Sečteno! Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Děkujeme dárcům za štědrost!

Tříkrálový koledník z Kutné Hory. Snímek Jakub Žák

112 260 037 korun. Tolik se letos vybralo do pokladniček Tříkrálové sbírky. Celkem 22 767 jich místní charity pod úředním dozorem rozpečetily a peníze z nich sečetly. Koledníci v přestrojení za tři krále vybírali peníze prvních čtrnáct dní v lednu. Charita Česká republika teď děkuje všem, kteří s láskou přispívají na pomoc potřebným.