Most naděje

 

Variabilní symbol:      uveďte VS daného mini projektu

Projekt

Záměr

Potřebné finanční prostředky

Variabilní symbol

Automobil

Osobní automobil, který by sloužil pro poskytování pečovatelských úkonů přímo v terénu. Lze na něj umístit velkou reklamu.

Věcný dar
nebo
cca 150.000,-Kč

200

Creative

Nákup výtvarného materiálu a pomůcek pro dětský kreativní klub

cca 5.000,-Kč

203