Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi je pobytové azylové zařízení, které poskytuje všechny základní činnosti dané §57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je určen pro ženy a matky s dětmi či těhotné ženy, které se neočekávaně ocitly bez přístřeší. Služby zařízení mohou využít i bezdětné ženy, které musely svůj domov opustit pro domácí násilí. V ojedinělých případech může zařízení poskytovat své služby i mužům s dětmi bez domova, kteří splňují specifické podmínky.

Naší snahou je poskytnout uživatelkám dostatek času, prostoru i podpory, která jim pomůže vyřešit nastalou situaci. Chceme, aby našly a řešily svou situaci, pokud možno, svépomocí.

Podrobné informace:

 

Návštěva ze společnosti Henkel v zařízení Charitního domova sv. Dominika Savia

V sobotu 15. března 2015 navštívila naše zařízení zástupkyně firmy Henkel ČR Ing. Petra Halbichová. Společnost Henkel podporuje zařízení Charitního domova pro matky s dětmi a Terénní program Most naděje již od roku 2010, kdy byl realizován první program Duhová bublina.

Hřiště u Dominika

V rámci grantového projektu „Era pomáhá regionům“ jsme uskutečnili projekt s názvem Hřiště u Dominika, jehož cílem bylo zajistit rekonstrukci stávajících přilehlých ploch a rozšíření hřiště o nové herní prvky.

Výběrové řízení - pracovník v sociálních službách - Dům sv. Dominika Savia

Farní charita Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pozici „pracovník v sociálních službách“ pro Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v Prachaticích

Krabice od bot

V České republice proběhla již počtvrté předvánoční akce Krabice od bot.

Výlet do Hopsária 30.11.2014

V rámci projektu „Výlet do Hopsária“ za podpory Nadačního fondu Kolowrátek měly maminky a děti z Azylového domu sv. Dominika Savia možnost dvakrát navštívit zábavné centrum pro rodiny.

Hrajeme si s dinosaury aneb cesta do minulosti

Za finanční podpory města Prachatice proběhly v Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi dvě zábavné akce, díky nimž mohly maminky spolu se svými dětmi strávit příjemný čas.

Společné čtení v Domě sv. Dominika Savia

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi se zapojil do celostátní kampaně „Celé Česko čte dětem“.

Návštěva sester ze Zimbabwe 24.9.2013

V souvislosti s projektem „Adopce na dálku“ Diecézní charity České Budějovice, navštívily v úterý, 24.9.2013 sestry ze Zimbabwe Prachatice.

Nová výmalba společenské místnosti a herny v Domě sv. Dominika

Nadace Výbor dobré vůle Olgy Havlové pomohla zatraktivnit prostředí v domově.

Pozvánka na divadelní představení "Lichožrouti"

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi a Dům dětí a mládeže Prachatice Vás zvou u příležitosti Dne matek na divadelní představení "Lichožrouti".