Hřiště u Dominika

V rámci grantového projektu „Era pomáhá regionům“ jsme uskutečnili projekt s názvem Hřiště u Dominika, jehož cílem bylo zajistit rekonstrukci stávajících přilehlých ploch a rozšíření hřiště o nové herní prvky.

Hřiště je určeno dětem z charitního domova, ale je i volně dostupné veřejnosti.

V rámci projektu došlo k výstavbě nového schodiště a přístupového chodníku do budovy v zadní části areálu zařízení. Stavební práce realizovala firma SABBIA s.r.o., Neumannova 158, 383 01 Prachatice.

Dětské hřiště je rozšířeno o nové atraktivní herní prvky – skluzavku se zastřešením určenou pro mladší děti a provazové prolézačky vhodné pro starší děti. Výroby a montáže herních prvků se ujala firma LUNA PROGRESS s.r.o. Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, které tímto děkujeme za dobře odvedenou práci.

Projekt jsme mohli uskutečnit díky finanční podpoře Diecézní charity  České Budějovice. Odměnou jsou nám rozzářené oči a úsměvy našich malých obyvatel.