Návštěva ze společnosti Henkel v zařízení Charitního domova sv. Dominika Savia

V sobotu 15. března 2015 navštívila naše zařízení zástupkyně firmy Henkel ČR Ing. Petra Halbichová. Společnost Henkel podporuje zařízení Charitního domova pro matky s dětmi a Terénní program Most naděje již od roku 2010, kdy byl realizován první program Duhová bublina.

Získanými hygienickými výrobky můžeme podpořit v rámci roku mnoho rodin, které žijí na hranici hmotné nouze. Pro distribuci hygienických balíčků jsou zpracována pravidla pro poskytování hygienické pomoci, která jsou striktně ze strany pracovníků Farní charity Prachatice dodržována.

Sobotní dopoledne jsme věnovali seznámení s distribucí hygienických balíčků v rámci terénního programu Most naděje a pobytového zařízení charitního domova. Paní Halbichová byla seznámena s některými životními příběhy rodin, do kterých byly balíčky distibuovány. Odpolední čas byl věnován připravenému volnočasovému programu pro maminky a děti. Děti se učily zábavnou formou seznamovat s hygienickou péčí o své tělo a poté si společně namalovaly, jak si představují, že vypadá bacil. S maminkami jsme si povídali o různých technikách pro odstraňování skvrn bez použití chemických přípravků. Další čas byl věnován společným hrám – pexeso, Čáp ztratil čepičku a zahráli jsme si i hry, které děti samy vymyslely.

Celý den probíhal ve velmi příjemné atmosféře a my se těšíme na další případné setkání a spolupráci. Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali Nadačnímu fondu společnosti Henkel ČR za pomoc mnoha rodinám při překonávání jejich nepříznivé životní situace.