Ohlédnutí za březnem 2018

Přinášíme krátký souhrn dění v našich službách v prvním jarním měsíci roku 2018

V Domě sv. Petra pro muže (DSP) v Záblatí se uskutečnil „Kurz vaření - pečení“.Uživatelé pekli domácí buchty s marmeládou, na kterých si následně společně pochutnali.Druhou akcí zde byla beseda se správcem záblatské farnosti R.D. Mgr. Šimonem Stančíkem. Tématem besedy bylo postní období v katolické církvi a postava sv. Josefa.

V Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi si děti ozdobily oblečení obrázky pomocí sava a svojí šikovnost a trpělivost si vyzkoušely při pletení náramků a náhrdelníků. Kreativitu děti využily při předjarním tvoření, kdy si vyrobily např. motýlky nebo jarní květiny ze špejle a papíru. Příchod Velikonoc maminky s dětmi oslavily pečením beránka a tvorbou velikonočních dekorací spolu s velikonočním kvízem. Na duchovním programu a setkání s Lenkou Hanžlovou, se maminky s dětmi dozvěděly spoustu zajímavých informací o významu Velikonoc a řada programů byla završena barvením a zdobením velikonočních vajíček.

Pracovnice Terénního programu Most naděje zrealizovala v Ktiši Velikonoční Pexesový turnaj, při kterém si místní děti užily spoustu zábavy.