Ohlédnutí za dubnem 2018

Podívejte se s namí na akce, které proběhly v dubnu v našich azylových domech. 

V Domě sv. Petra pro muže v Záblatí (DSP) se uskutečnilo pro uživatele sociální služby „Sportovní odpoledne“ v rámci kterého se konal turnaj v  „Dámě“. Další akcí byl oblíbený „Kurz vaření - pečení“, kde bylo na programu pečení domácích buchet s tvarohem. Poslední akcí byla přednáška na téma „Obecné zásady při poskytování první pomoci, stavy bezprostředně ohrožující život“, spojená s praktickou ukázkou první pomoci.

Maminky a děti z Charitního domova sv. Dominika Savia (DDS) se zapojily do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.  Zde uživatelky dostaly informace o důležitosti zdravého životního prostředí. Další aktivita s názvem „Čím budu?“ byla zaměřena na volbu povolání. Děti si vyplnily Dotazník zájmů, společně s jednotlivými maminkami byly zájmy jejího dítka zkonzultovány a společně jsme uvažovaly, v čem a jakém povolání by děti mohly být do budoucna úspěšné. Duchovní program přibližoval dětem Ježíšův život po zmrtvýchvstání. Konalo se i oblíbené „Pálení čarodějnic“ spojené s pečením buřtů, kde si děti vymalovaly a symbolicky spálily čarodějnici a pochutnaly na opečených vuřtech.