Ohlédnutí za lednem 2018

První měsíc nového roku přinesl zajímavé akce, o kterých si zde můžete přečíst krátký souhrn.

Leden byl v Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi ve znamení Tříkrálové sbírky, kdy se naše děti nejen zúčastnily této sbírky, ale měly možnost se také dozvědět o příběhu Tří králů při společném čtení. Maminky si při minikurzu komunikačních dovedností vyzkoušely napsat svůj životopis. Nejen děti pak potěšila výroba papírové výzdoby a nezlobit se učily při hraní hry „Člověče, nezlob se“.