Cíle

Dlouhodobé

  • Do konce roku 2025 provést celkovou rekonstrukci budovy DSP. Půdní vestavbou rozšířit ubytovací kapacitu na celkových 20 lůžek. Snížit počet lůžek v pokojích na tři lůžka.

Krátkodobé

  • 10 % uživatelů užívajících službu v roce 2015, jejichž osobním cílem bylo nalezení vlastního bydlení, odejde ze služby a bude mít zajištěno samostatné bydlení, kterým myslíme podnájem, pronájem či vlastní byt
  • 20 % uživatelů užívajících službu v roce 2015, jejichž osobním cílem bylo nalezení zaměstnání, odejde ze služby a bude mít zajištěno zaměstnání na plný úvazek.

Vyhodnocení cílů

  • Dlouhodobé cíle budou průběžně hodnoceny nejméně po každých 5 letech.
  • Krátkodobé cíle budou hodnoceny na konci kalendářního roku statistickými ukazateli.