Cílová skupina

  • osoby bez přístřeší
  • osoby v krizi
  • etnické menšiny
  • Věková kategorie klientů: 18 - 64 let
  • Počet lůžek: 13

Do zařízení nemohou být přijati:

  • muži se specifickými potřebami, které nemohou být nabízenou službou naplněny (např. potřeba jednolůžkových pokojů, apod.)
  • muži, kteří jsou pod vlivem alkoholu či narkotik
  • muži, kteří jeví sklony agrese (např. výhrůžky, vulgární slovník, fyzické násilí) a ohrožují svým chováním sebe či druhé osoby
  • Zájemce o poskytnutí sociální služby může být odmítnut dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, doplněný prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a jejími přílohami, zejména vymezením schopností zvládat základní životní potřeby.