Informace z Registru

 

Druh služby: azylové domy

Identifikátor služby: 4620965

Forma poskytování: pobytová

Kapacita: počet lůžek: 13

Místo poskytování: Dům sv. Petra pro muže, Záblatí 38, 384 33 Záblatí

Cílová skupina:

  • osoby bez přístřeší
  • osoby v krizi
  • etnické menšiny

Věková struktura cílové skupiny: 18 – 64 let

Poskytovaná od: 1.1.2006