Poskytované služby a ceník

Mezi poskytované služby patří:

  • ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
  • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
  • umožnění celkové hygieny těla,
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
  • pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Ceník

Ceník je sestaven dle § 22 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 505/2006:

  • dospělá osoba 120,-Kč/ kalendářní den