Koledování

V pondělí 5. ledna 2015 probíhalo koledování Tří králů v obcích Pěčnov a Záblatí na Prachaticku.

Skupinku tvořili tři sourozenci a koledování si opravdu užívali. Měli štěstí na samé milé a usměvavé dárce, kteří je vlídně přijímali a za jejich zpěv a dárečky jim dávali nejen peníze do kasičky, ale také různé sladkosti.

Toto příjemné odpoledne však neskončilo nejlépe. Došlo totiž k dopravní nehodě, o které si více můžete přečíst v uvedených odkazech.

Aktuálně zůstávají dvě děti v péči lékařů. V myšlenkách jsme s dětmi a přejeme jim brzké uzdravení. Jejich rodičům hodně sil k zvládnutí tohoto obtížného období. Děkujeme za modlitby.