Poděkování koledníkům

V neděli dne 12. 1. 2014 proběhlo již po několikáté poděkování koledníkům na faře v Prachaticích.

Jako tradičně se na místní faře sešlo několik desítek dětí včetně rodičů a vedoucích kolednických skupinek, které nám pomohly s realizací Tříkrálové sbírky. Touto akcí byla letošní sbírka oficiálně zakončena.

Pracovníci FCH Prachatice zajistili pro všechny zúčastněné malé občerstvení a krátký program v podobě zpívání vánočních koled, malování třech králů a společné hry pro malé i velké děti. Touto cestou děkujeme paní Ing. Slávce Tomešové za hudební doprovod celé akce a Farnímu úřadu v Prachaticích za zapůjčení prostor.

Doufáme, že se společné setkání všem líbilo. A budeme se těšit opět v příštím roce.