Adresář Charity ČR

terénní sociální pracovník

pracovník sociálních služeb
Tel: 774 608 811, 388 328 226    8hFDO.5-0crjGK7%WkvDR%h7YanDZ194Ys
Farní charita Prachatice

Jana Schwarzová

ředitelka, statutární zástupce
Tel: 731 604 442    ~.qs-3b6LTprRb~lWiEkT65l4-rhTj
Farní charita Prachatice

terénní pracovník v sociálních službách

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 598 765, 388 328 226    8hFDO.5-0crjGK7%WkvDR%h7YanDZ194Ys
Farní charita Prachatice