Adresář

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Jana Schwarzová

ředitelka, statutární zástupce
Tel: 731 604 442     ~.qs-3b6LTCBR1.7abpoO1.7~bGkO1p

Eva Tkáčová

administrativní pracovník
Tel: 388 328 226     W_zs47il~8Gs.Z4WHiEkT65l4-rhT65j4mnhTj

Bc. Pavel Pešek

vedoucí služby Dům sv. Petra
Tel: 732 140 224, 388 310 979     c.qy_1~4WsLvO_kr47c-6b5938GsT32938Es-Z29g

Lenka Erbanová, DiS.

sociální pracovník Dům sv. Petra
Tel: 388 310 979     WsLvO_kr47c-6b5938GsT32938Es-Z29g

Marta Mühlsteinová

pracovník v sociálních službách Dům sv. Petra
Tel: 388 310 979     WsLvO_kr47c-6b5938GsT32938Es-Z29g

Pavel Glos

pracovník v sociálních službách Dům sv. Petra
Tel: 388 310 979     WsLvO_kr47c-6b5938GsT32938Es-Z29g

Tomáš Ilko

pracovník v sociálních službách Dům sv. Petra
Tel: 388 310 979     WsLvO_kr47c-6b5938GsT32938Es-Z29g

Zdeňka Jančiová, DiS.

vedoucí služby - sociální pracovník Charitní domov sv. Dominika Savia
Tel: 731 604 441, 388 310 274     c.qy_1~4WsLvO_5l6rm%C%h7YanDZ194YanBZd54Ys

Tereza Pecková, DiS.

sociální pracovník Charitní domov sv. Dominika Savia
Tel: 388 310 274     WsLvO_5l6rm%C%h7YanDZ194YanBZd54Ys

Iveta Hofmanová

pracovník v sociálních službách Charitní domov sv. Dominika Savia
Tel: 388 310 274     WsLvO_5l6rm%C%h7YanDZ194YanBZd54Ys

Markéta Jindráková

pracovník v sociálních službách Charitní domov sv. Dominika Savia
Tel: 388 310 274     WsLvO_5l6rm%C%h7YanDZ194YanBZd54Ys

Marta Mrvíková

pracovník v sociálních službách Charitní domov sv. Dominika Savia
Tel: 388 310 274     WsLvO_5l6rm%C%h7YanDZ194YanBZd54Ys

Vladislava Nosková, DiS.

sociální pracovník TP Most naděje
Tel: 731 598 765, 388 328 226     8hFDO.5-0crjGKfjW-uk-77_T-uk87j7T-M

Bc. Monika Sobotíková

sociální pracovník TP Most naděje
Tel: 774 608 811, 388 328 226     8hFDO.5-0crjGKfjW-uk-77_T-uk87j7T-M