I čtvrtý měsíc roku byl ve Farní charitě Prachatice bohatý na různé akce, nejen pro ubytované klienty.

Na začátku měsíce se v Domě sv. Petra pro muže v Záblatí ve spolupráci s ČČK uskutečnila přednáška na téma „Obecné zásady při poskytování první pomoci“. Návštěvníci se dověděli, jak postupovat, pokud se oni sami nebo někdo z jejich okolí dostane do situace bezprostředně ohrožující život. Přednáška byla spojena i s praktickými ukázkami první pomoci. Druhou akcí byl „Kurz truhlářských prací“ při kterém uživatelé vyráběli jesle na seno pro ovce a kozy.

V Charitním domově sv. Dominika Savia se měsíc duben nesl ve velikonočním duchu. Na začátku měsíce proběhlo „Velikonoční setkání“ s paní Lenkou Hanžlovou, při kterém nás navštívil i pan vikář Petr Plášil. Další týden se maminky společně s dětmi připojily k akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a společnými silami se snažily zvelebit okolí našeho azylového domu. V polovině měsíce měly maminky a děti možnost zapojit svou fantazii během barvení velikonočních vajíček. Nakonec si společně napekly velikonoční beránky. Ti se maminkám moc povedli. Na konci měsíce se díky příznivému počasí dostalo i na oblíbené „Opékání buřtů“, které bylo zároveň i zatěžkávací zkouškou pro nově upravené ohniště. S výsledkem byly maminky i děti nadmíru spokojení.

Pracovnice terénního programu Most naděje připravily ve spolupráci s OÚ Ktiš pro děti z rodin spolupracujících s Mostem naděje o velikonočních prázdninách „Tvořeníčko pro děti“. Děti si mohly vyrobit kuřátka z bambulek, které umotaly z vln různých barev. Dále malovaly obrázky s velikonočními motivy. Každé dítě si na závěr vybralo hračku.

 

Pozvánka na červen:

V sobotu 1. června se bude na zahradě Charitního domova pro matky s dětmi konat oslava Dne dětí. Začínáme ve 14,00 hodin pohádkou „Sněhurka“, kterou zahraje loutkové divadlo Dell Arte. Následovat budou soutěže pro děti.