Žehnání koledníkům

Milí koledníci, vedoucí skupinek a Vážení rodiče koledníků, dovolujeme si vás pozvat na akce spojené s tradiční Tříkrálovou sbírkou

Místo: Kostel sv. Jakuba v Prachaticích
Termín: 1. 1. 2019, 09:30
Kategorie: Duchovní, Akce pro dobrovolníky, Akce pro veřejnost

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY