Žehnání koledníkům

Milí koledníci, vedoucí skupinek a Vážení rodiče koledníků, dovolujeme si vás pozvat na akce spojené s tradiční Tříkrálovou sbírkou

Místo: Kostel sv. Jakuba v Prachaticích
Termín: 1. 1. 2019, 09:30 — 1. 1. 2019, 11:00
Kategorie: Duchovní, Akce pro dobrovolníky, Akce pro veřejnost

Koledníci

Žehnání koledníkům v kostele sv. Jakuba v Prachaticích

1.1.2019 od 9:30 hodin

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky na Prachaticku (vyslání koledníků)

Termín koledování za Farní charitu Prachatice je v období

od 1.1.2019 do 14.1.2019

Koordinátorka sbírky - Zdeňka Jančiová, DiS. - kontakt 731 604 441

Konkrétní termín koledy konzultujte s vedoucím skupinky

Poděkování koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky spojené s prohlídkou azylového domu v Prachaticích

16.1.2019 od 15:00 hodin

Proběhne v prostorách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, Slunečná 1135, Prachatice. Těšíme se na Vás mezi 15 a 18 hodinou.

Děkujeme za vaši velikou ochotu pomoci lidem v  nouzi.