Den charity

Jednotlivé místní složky Charity Česká republika se každoročně v průběhu měsíce září nebo října přidávají k celostátní kampani "Den Charity". Úkolem této akce je seznámit širokou veřejnost s činností Charity, zajímavou formou představit zájemcům jednotlivá pracoviště a zařízení. V rámci akce Den Charity jsou nejčastěji pořádány dny otevřených dveří, exkurze, výstavy, koncerty a divadelní představení pro děti i dospělé.

Akce se konají zpravidla kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení. Česká biskupská konference na svém 71. plenárním zasedání v lednu 2008 oficiálně vyhlásila den 27. září, kdy církev slaví památku sv. Vincence z Paula, jako Den charity. V tento den bude Charita pořádat společné aktivity, na kterých by více informovala veřejnost o své činnosti například prostřednictvím dne otevřených dveří ve svých zařízeních. Den Charity není spojen s žádnou finanční sbírkou.

Nebyly nalezeny žádné články.