Základní informace

Farní charita Prachatice byla oficiálně zřízena v roce 1998 zřizovacím dekretem. Farní charita Prachatice je evidovanou právnickou osobou, registrovanou u Ministerstva kultury České republiky. Jejím zřizovatelem je Biskupství českobudějovické. Jako samostatná právnická osoba má vlastní stanovy, ze kterých vyplývá její poslání i majetkoprávní vztahy.

Mezi základní dokumenty patří:

Posláním Farní charity Prachatice je poskytovat pomoc všem lidem v nouzi. Pro svou práci jsme si vybrali cílovou skupinu osob, které stojí ve společnosti až na okraji nebo se k tomuto okraji přibližují. Obecně je tato skupina nazývána jako sociálně vyloučení. Věnujeme se osobám ohroženým ztrátou bydlení, ať jsou to lidé žijící na ulici nebo musí svůj domov neprodleně opustit. Svou pozornost věnujeme lidem v dluhové pasti, lidem závislým a alkoholu, lidem, kteří přicházejí z vězení, ale i dalším.

Mezi prvními službami, které jsme začali poskytovat byly azylové domy - Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi a Azylový dům pro muže. V roce 1999 se azylový dům pro muže oddělil a přešel pro Emauzy ČR, aby se k nám v roce 2006 opět připojil. Terénní program Most naděje jsme otevřeli rovněž v roce 2006, stejně jako agenturu práce a charitní šatník.

Naše činnost zahrnuje:

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

Dům sv. Petra pro muže

Most naděje

Opus Prachatice

Humanitární pomoc

Ohlédnutí za prosincem 2015 v prachatické charitě

I v posledním měsíci roku 2015 se v naší charitě uskutečnilo několik zajímavých akcí.

Národní potravinová sbírka 2015

V letošním roce proběhne třetí ročník Národní potravinové sbírky třetí listopadovou sobotu.

Ohlédnutí za dubnem 2015 v prachatické charitě

Prachatická charita zorganizovala i v dubnu několik zajímavých akcí.

Slavnostní otevření „Multikulturního prostoru pro Záblatí“

Dne 24. 11. 2014 se ve Farní charitě Prachatice v Domě sv. Petra pro muže v Záblatí (DSP) uskutečnilo slavnostní otevření „Multikulturního prostoru pro Záblatí“.

Výběrové řízení - sociální pracovník v terénním programu Most naděje

Farní charita Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pozici "sociální pracovník" pro terénní program Most naděje.

Výběrové řízení - administrativní pracovník

Farní charita Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pozici "administrativní pracovník".

Výběrové řízení - sociální pracovník

Farní charita Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pozici "sociální pracovník" pro Dům sv. Petra pro muže v Záblatí.

Výběrové řízení - pracovník v sociálních službách

Farní charita Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pozici "pracovník v sociálních službách" pro Dům sv. Petra pro muže v Záblatí

2. ročník Národní potravinové sbírky

V sobotu, 22. listopadu 2014, proběhla již druhá celostátní sbírka Národní potravinové pomoci.

Výběrové řízení - ředitel Farní charity Prachatice

Ředitel Farní charity Prachatice, s nástupem od 1. 12. 2014. Popis pracovní pozice a další informace naleznete v tomto článku.