Chceme změnu – lokalita Prachatice

 

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu: Chceme změnu – lokalita Prachatice“

Žadatel: Farní charita Prachatice

Místo realizace: Most naděje – ORP Prachatice

Časový harmonogram projektu: leden 2013 – prosinec 2013

Celkový rozpočet projektu: 100.500,-Kč   

Obdržená dotace: 50.000,-Kč

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je doplnit stávající poskytované činnosti terénního programu o fakultativní služby a činnosti (jako jsou motivační rozhovory, asistence a doprovody, nácviky dovedností), které v současné době nejsou poskytovány či pouze okrajově a tím docílit komplexnější a ucelenější sociální práce s obyvateli vyloučené lokality Prachatice.

 

Cílová skupina projektu:

Do projektu bude zařazeno 20 úplných či neúplných rodin s nezletilými dětmi, které patří mezi aktivní klientské rodiny našeho terénního programu. Realizace programu bude probíhat přímo v jednotlivých rodinách, tedy v jejich přirozeném prostředí.

Nebyly nalezeny žádné články.