IROP – Integrovaný regionální operační program

banner

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu: „Obnova a rozšíření vozového parku terénního programu Most naděje Farní charity Prachatice“
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007799
Žadatel: Farní charita Prachatice
Místo realizace: Terénní program Most naděje - ORP Prachatice, ORP Vimperk
Časový harmonogram projektu: 02. 01. 2018 – 31. 05. 2019
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Celkový plánovaný rozpočet projektu: 680 000,00Kč   
Požadovaná dotace: 646 000,00,- Kč

 

Cíl projektu

Nákup dvou služebních automobilů pro terénní program Most naděje Farní charity Prachatice, navýšení jeho kapacity a zkvalitnění poskytovaných služeb.

 

Realizace projektu

Kroky, jež budou v rámci projektu realizovány:
  1. zpracování Studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci – splněno;
  2. výběrové řízení na nákup služebních automobilů;
  3. nákup služebních automobilů, jejich zkušení provoz a zahájení běžného provozu.

 

Průběh realizace projektu:

leden 2018 – podána žádost o dotaci;
duben – květen 2018 – příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele osobních automobilů;
červen 2018 – dodání prvního osobního automobilu a jeho uvedení do běžného provozu, ukončení první etapy projektu;
srpen 2018 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem dotace;
září 2018 – průběžná Zpráva o realizaci projektu a Žádost o platbu

 

Propagace projektu

Foto_26.6.2018Obr. č. 1: první dodaný služební automobil – Dacia Dokker 1,6 SCE Arctica