Projekt Klíč

Identifikace projektu

Název projektu: „Klíč“

Identifikační číslo projektu: SD/OEZI/1095/2014, reg. č. 05-01-036

Žadatel: Farní charita Prachatice

Místo realizace: Dům sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

Časový harmonogram projektu: únor - září 2014 

Obdržená dotace: 50 000 Kč

 

Popis projektu

V rámci grantového programu Jihočeského kraje – prioritní oblast Lidské zdroje a sociální soudržnost, zaměřeného na podporu sociálních služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, byl v Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi realizován projekt Klíč.

Projekt byl realizován v období od února 2014 do září 2014. Cílem projektu bylo zapojení maminek s dětmi po opuštění azylového domu zpět do běžného života. Projektu se mohly účastnit i maminky s dětmi, které v charitním domově již nepobývají, ale stále se jim nedaří samostatně řešit svou nepříznivou sociální situaci. Celkově se akcí za dané období opakovaně účastnilo 22 maminek a 31 dětí.

V rámci projektu jsme se zaměřili na nácvik dovedností jako je péče o domácnost (úklid, praní, vaření, hospodaření s finančními prostředky), péče o dítě, osvojení si zásad péče o tělo, zásady duševní hygieny. Pozornost byla věnována i nácviku sociálních dovedností (verbální a neverbální komunikace, kultivace písemného a ústního projevu).

Aktivity pro děti byly rozděleny podle věku. Předškolní děti se účastnily “miniškolky“, kde se učily základním dovednostem, které by měl předškolák zvládat. Školním dětem byla poskytnuta pomoc ve formě doučování a přípravy do školy. Pořádány byly také společné aktivity pro maminky a děti – hravá odpoledne, výlety, návštěvy kulturních zařízení, malování, zpívání, tvořivé dílny, cvičení a jiné. Naší snahou bylo, aby se maminky s dětmi naučily společně a smysluplně trávit volný čas a mít společné zážitky.

 

Zobrazit články z rubriky:

Listopadové novinky

Výroba krmítek pro ptáčky nebo vánočních dekorací, to jsou pouze dvě z akcí, které se v listopadu konaly v našich azylových domech. O nich i dalším dění si můžete přečíst více v následujícím článku.

Požehnané pivo podpoří službu Diecézní charity

Požehnané pivo podpoří službu Diecézní charity

České Budějovice –  V sobotu 1. prosince 2018 bude zahájen prodej Požehnaného piva. Ve stánku Budějovického Budvaru na náměstí Přemysla Otakara II. v rámci adventních trhů  s prodejem budou pomáhat dobrovolníci z pivovaru, Diecézní charity Č. Budějovice, Biskupství českobudějovického i města České Budějovice. Výtěžek z prodeje věnuje pivovar Diecézní charitě České Budějovice. 123 jednolitrových ručně balených lahví navíc přijme Svatý otec papež František jako osobní dar při generální audienci 12. prosince.

Lidé bez domova nemusejí mrznout na ulici

Lidé bez domova nemusejí mrznout na ulici

Praha, českobudějovická diecéze – Mrazy udeřily a lidé bez domova opět strádají na ulicích. Charita Česká republika pro ně zřizuje síť ubytoven a nocležen, které od prvních mrazivých dnů zvětšují své kapacity. Mnoho bezdomovců sem i přes to však vůbec nepřijde. Charita apeluje, aby lidé nebyli lhostejní a zapojili se do pomoci lidem bez domova.

Adventní koncert pro Charitu jako poděkování

Adventní koncert pro Charitu jako poděkování

České Budějovice – Diecézní charita a Městská charita České Budějovice společně srdečně zvou na Adventní koncert pro Charitu, který se uskuteční ve středu 12. prosince 2018 od 18:30 v katedrále sv. Mikuláše. Koncert, při němž zazní Missa brevis od Jiřího Pavlici, je především poděkováním všem dárcům, zaměstnancům, dobrovolníkům a podporovatelům charitního díla. 

Ohlédnutí za říjnem 2018

Přinášíme krátký přehled říjnových akcí.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka je událost, kdy má veřejnost možnost se společně s Farní charitou Prachatice podílet na pomoci lidem v nouzi. Abychom mohli tříkrálové požehnání předat do co největšího počtu domácností, hledáme tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek. Koledníkem může být každý. Vedoucím kolednické skupinky může být osoba starší 18 let, která vlastní platný občanský průkaz.

Světový den chudých: Slyšme volání lidí na okraji!

Ilustrační snímek Richard Bouda

Chudoba neznamená jen nedostatek, ale také vyloučení ze „spořádané“ společnosti, opuštěnost, osamění. Světový den chudých (18. 11.) je pro nás příležitostí slyšet „volání“ chudých a dát jim najevo svůj lidský zájem a nabídnout pomoc.

MŮJ SVĚT – fotografická soutěž zaměstnanců, dobrovolníků a klientů charitních služeb

MŮJ SVĚT – fotografická soutěž zaměstnanců, dobrovolníků a klientů charitních služeb

Opava – MŮJ SVĚT – fotosoutěž amatérských fotografů, kteří jsou spjati s Charitami celé České republiky, vstupuje do druhého desetiletí. Od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 mohou zaměstnanci, dobrovolníci a uživatelé charitních služeb posílat fotografie do 11. ročníku této fotosoutěže, od počátku spojené se jménem patrona, fotografa Jindřicha Štreita.

Sbírka pro potřeby Diecézní charity České Budějovice

Sbírka pro potřeby Diecézní charity České Budějovice

České Budějovice –  V den svátku sv. Martina se uskuteční při bohoslužbách ve všech farnostech českobudjěovické diecéze každoroční sbírka ve prospěch Diecézní charity České Budějovice. V loňském roce 2017 se v rámci této již tradiční sbírky vybrala částka 422 314 Kč.

Ohlédnutí za zářím 2018

Přinášíme přehled akcí, které se u nás v tomto měsíci uskutečnily.