Program LEADER – projekt „Multikulturní prostor pro Záblatí“

 

IDENTIFIKACE PROJEKTU:

Název projektu: „Multikulturní prostor pro Záblatí“

Číslo projektu: 13/018/41200/036/000382

Žadatel: Farní charita Prachatice

Místo realizace: Záblatí 38 - stáje

Osa/skup.opatření: Leader/Implementace místní rozvojové strategie

Časový harmonogram projektu: leden 2013 – duben 2014

Celkový rozpočet projektu: 260.600,-Kč

Obdržená dotace: 234.540,-Kč

 

Hlavní cíl projektu:

Projekt chce vybavit a začít využívat prostory bývalé stáje ke společenským, volnočasovým a vzdělávacím účelům a otevřít tak prostor pro posilování komunikačních a společenských vazeb uživatelů azylového domu a obyvatel obce Záblatí. Multikulturní místnost bude vybavena materiálně-technickým zázemím tak, aby v ní bylo možné připravovat i realizovat v období od jara do podzimu nejrůznější volnočasové aktivity, jako jsou turnaje, soutěže, výstavy, přednášky, vzdělávací aktivity a další setkání organizovaných i neorganizovaných skupin, včetně uživatelů azylového domu sv. Petra v Záblatí.

 

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinu vzhledem k záměru projektu můžeme rozdělit do 2 podskupin.

  • Uživatelé azylového domu
  • Veřejnost - obyvatelé obce Záblatí a přilehlých osad a návštěvníky obce, kteří se zapojují do příprav a realizací nejrůznějších akcí a aktivit (např. masopust, stavba májky, dožínky, ...).

Slavnostní otevření „Multikulturního prostoru pro Záblatí“

Dne 24. 11. 2014 se ve Farní charitě Prachatice v Domě sv. Petra pro muže v Záblatí (DSP) uskutečnilo slavnostní otevření „Multikulturního prostoru pro Záblatí“.