Duhová bublina

 

Období: rok 2010-2011

Název projektu: „Duhová bublina“

Žadatel: Farní charita Prachatice

Celkový rozpočet projektu: věcný dar hygienických a čistících prostředků       

 

Cíl projektu:

Cílem je umožnit rodinám s dětmi řádně pečovat o čistotu v rodině a udržet tak standardní hygienické návyky s použitím čistících a kosmetických výrobků firmy Henkel.

Zároveň je cílem distribuovat materiální pomoc také do ostatních sociálních zařízení, jako je azylový dům pro matky s dětmi, dětské domovy a jinam, kde by mohly ekonomické důvody bránit dětem v dodržování základních hygienických návyků.

 

Cílová skupina projektu:

Program Duhová bublina byl určen rodinám s dětmi, které se ocitly na hranici chudoby v okrese Prachatice.

 

Výsledky projektu:

Projekt Duhová bublina, kterým nám firma Henkel ČR umožnila realizovat hygienickou pomoc do rodin s dětmi  dlouhodobě žijících na hranici hmotné nouze byl realizován v období 6/2010 do 7/2011. Za dobu realizace byly distribuovány balíčky hygienické pomoci celkem 117 rodinám s 312 dětmi.  Z celkového počtu 117 rodin bylo 46 rodin pomocí podpořeno více než jednou, v ojedinělých případech dostávaly rodiny balíčky pravidelně.

Balíčky byly distribuovány v rámci dvou sociálních služeb – Mostu naděje (terénní program) a Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (azylový dům).  Pro distribuci jsme zvolili i jednoduchá pravidla, abychom minimalizovali zneužívání pomoci. Vybrané rodiny do projektu dlouhodobě pobíraly dávky hmotné nouze a aktivně se starali o své děti. Zároveň musely zahájit spolupráci s pracovníky Farní charity Prachatice, kteří se jim věnovali a snažili se napomáhat jim v řešení jejich finanční situace.

  • Více o projektu ZDE