Mýdlová bublina

Období: rok 2012

Název projektu: „Mýdlová bublina

Žadatel: Farní charita Prachatice

Celkový rozpočet projektu: věcný dar hygienických a čistících prostředků       

 

Cíl projektu:

Ze zkušeností z předcházejícího projektu Duhová bublina víme, že některé rodiny na hranici chudoby, které byly do projektu zařazeny, začaly řešit svou neutěšenou finanční situaci. Materiální pomoc jsme používali jako stimul, který odlehčil jejich rodinný rozpočet, ze kterého se tak uvolnily finance na splácení dluhů.

Projekt je nastaven tak, aby se rodiny nestaly na této pomoci závislé. K tomu přispějí 3 základní pravidla poskytnutí této pomoci:

  • spolupráce s rodinou;
  • čistota dětí a domácnosti musí odpovídat vynaložené pomoci;
  • nenárokovost této pomoci.

Dlouhodobým efektem projektu bude především navázaná spolupráce s rodinami, které chtějí aktivně řešit svou ekonomickou situaci, a chtějí změnit životní styl.

 

Cílová skupina projektu:

Rodiny do projektu budou pečlivě vybírány. Rodiny budou do projektu zařazeny, když splní následující podmínky:

  • rodina s dítětem/dětmi,
  • rodina v hmotné nouzi,
  • rodina je motivována pro změnu – chce aktivně řešit svou situaci.

 

Výsledky projektu:

Do projektu jsme zapojili 88 rodin s 242 dětmi do věku 15 let z oblasti ORP Prachatice a ORP Vimperk. Opakovaně jsme balíček vydali 1 x  za 2 měsíce. Většina rodin obdržela balíček 4 x v průběhu roku 2012.

Jednalo se především o neúplné rodiny, s nízkým socioekonomickým statusem, především  o dlouhodobé klienty terénního programu Most naděje, kteří čerpají i jeho další služby. Rozhodným kritériem pro výdej byl příjem okolo hranice životního minima. V azylovém domě sv. Dominika Savia pro matky s dětmi byla pomoc distribuována podle potřebnosti a balíčky byly sestavovány dle jiných kritérií, mezi nimi nejzávažnější byla opravdová aktuální potřeba rodiny.

Distributory této pomoci byli sociální pracovníci obou našich sociálních služeb:

  • Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, kde se zapojilo do projektu 13 neúplných rodin s 27 dětmi.
  • Mostu naděje – terénního programu, kde se zapojilo 75 rodin s 215 dětmi do věku 15 let.