Program LEADER – projekt „Oprava památky – stáje Záblatí II“

 

IDENTIFIKACE PROJEKTU:

Název projektu: „Oprava památky - stáje Záblatí II. část“

Číslo projektu: 12/016/41200/036/001164

Žadatel: Farní charita Prachatice

Místo realizace: Záblatí 38 - stáje

Osa/skup.opatření: Leader/Implementace místní rozvojové strategie

Časový harmonogram projektu: leden – prosinec 2013

Celkový rozpočet projektu: 499.360,-Kč

Obdržená dotace: 441.062,-Kč

 

Hlavní cíl projektu:

Projekt se zaměřuje na opravu staré stáje u fary v Záblatí, která je zařazena mezi památkově chráněné objekty. Cílem opravy je vybudování v aktuálně nevyhovující části stáje prostor pro trávení volného času a aktivizačních činností pro uživatele sociální služby azylového Domu sv. Petra pro muže. Opravy v rámci projektu budou směřovat k odstranění havarijního stavu budovy tak, aby budovu bylo možné využívat pro přípravu a realizaci volnočasových aktivit sportovního, kulturního i vzdělávacího charakteru. V rámci projektu chceme budovu zpřístupnit nejen pracovníkům a uživatelům azylového Domu sv. Petra pro muže, ale i obyvatelům obce Záblatí, jako prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí (např. výstavy, přednášky, tradiční slavnosti a pod.). Akce nebudou ekonomického charakteru ve smyslu výdělečné činnosti. Kulturně-společenské aktivity realizované v opraveném projektu budou charakteru bezplatných aktivit či akcí benefičního charakteru.

 

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinu vzhledem k záměru projektu můžeme rozdělit do 2 podskupin.

  • Uživatelé azylového domu
  • Veřejnost - obyvatelé obce Záblatí a přilehlých osad a návštěvníky obce, kteří se zapojují do příprav a realizací nejrůznějších akcí a aktivit (např. masopust, stavba májky, dožínky, ...).

Fotogalerie

 

Multikulturní prostor Záblatí

Multikulturní prostor Záblatí

Farní charita Prachatice realizovala v Domě sv. Petra pro muže bez domova v Záblatí projekt „Multikulturní prostor pro Záblatí“. Tento projekt byl realizován z Programu rozvoje venkova ČR (PRV) ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na základě nařízení Rady ES o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Realizace projektu je součástí PRV s názvem Realizace místní rozvojové strategie. Na realizaci projektu dohlíží místní akční skupina Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“ se sídlem v Malenicích. Více zde.

Dokonční projektu FCH Prachatice „Oprava památky – stáje Záblatí II. část“

Farní charita Prachatice provozuje v obci Záblatí u Prachatic azylové zařízení sociální prevence „Dům sv. Petra pro muže“ (DSP), jehož posláním je provázet člověka, který se ocitl bez přístřeší, a poskytnout mu čas, prostor a podporu při řešení jeho nepříznivé životní situace, která byla způsobena ztrátou bydlení, zaměstnání či sociálních kontaktů. FCH Prachatice uskutečnila a dokončila v DSP realizaci projektu „Oprava památky – stáje Záblatí II. část“.