Multikulturní prostor Záblatí

Multikulturní prostor Záblatí

Farní charita Prachatice realizovala v Domě sv. Petra pro muže bez domova v Záblatí projekt „Multikulturní prostor pro Záblatí“. Tento projekt byl realizován z Programu rozvoje venkova ČR (PRV) ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na základě nařízení Rady ES o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Realizace projektu je součástí PRV s názvem Realizace místní rozvojové strategie. Na realizaci projektu dohlíží místní akční skupina Občanské sdružení „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“ se sídlem v Malenicích. Více zde.

Projekt „Multikulturní prostor pro Záblatí“ cíleně navazuje na již dokončený Projekt „Oprava památky – stáje Záblatí II. část“.

 

Hlavním cílem projektu je materiálně-technické vybavení rekonstruovaných prostor, které poslouží jako společenská místnost pro zajištění volnočasových aktivit, pro pořádání vzdělávacích a kulturních. Veřejnosti (obyvatelům Záblatí a jeho okolí) pak multifunkční místnost poslouží k pořádání kulturních a společenských akcí, výstav, přednášek či oslav životních jubileí.

Projekt „Multikulturní prostor pro Záblatí“ přispívá k udržení kvality života na venkově, otevírá sociální zařízení směrem k veřejnosti. Vytváří prostor pro trávení volného času uživatelů azylového domu i občanů Záblatí. Zachovává odkaz předchozích generací, v němž byla fara považována za otevřený prostor pro rozvoj mezilidských vztahů. Tím přispívá ke zdárnému návratu sociálně vyloučených osob zpět do společnosti.

Velké poděkování patří všem, kteří se na realizaci projektu podíleli, a zvláště chceme touto cestou poděkovat Ing. Jaromíru Poláškovi z MAS Malenice za odbornou pomoc a cenné rady při průběhu celého projektu.