Realizace projektu

8. 1. 2009 – předání žádosti projektu v kanceláři CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP.

3. 8. 2009 – zveřejnění výsledků schválených žádostí v rámci výzvy na internetu SZIF.

6. 10. 2009 – Podepsání Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.

Leden 2010 – duben 2010

Řešení předfinancování projektu (hledání peněžního ústavu, jednání se zřizovatelem, příprava podkladů pro uzavření úvěrové smlouvy).

Květen - červen 2010

Žádost o změnu projektu týkající se zapojení uživatelů sociální služby do projektu a změna členění rozpočtu na věcné plnění. Dále příprava zadávací dokumentace k provedení stavebních prací na objektu stájí. Znovu vyřízení ohlášky k stavebním pracím, která v čase realizace stavebních prací by již nebyla platná.

25. 5. 2010 – Jednání k naplnění inovativních přístupů – využití Institutu veřejné služby u uživatelů azylového domu v rámci projektu.

9. 6. 2010 – kontrola MAS v místě realizace projektu.

24. 6. 2010 – 9. 7. 2010 - realizace výběrového řízení na stavební firmu.

14. 7. 2010 – podepsání Smlouvy o dílo s vybranou stavební firmou.

19. 7. 2010 – 30. 9. 2010 realizace stavebních prací na objektu stájí.

4. 10. 2010 – Den otevřených dveří a předání opraveného objektu.

5.10. 2010 – kontrola předložení Žádosti o proplacení u MAS.

6.10. 2010 – předložení Žádosti o proplacení nákladů.