Rozpočet a vyúčtování

kód

Položka způsobilých výdajů projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu dle žádosti

Skutečné celkové náklady projektu

390

Výdaje na zpracování projektové dokumentace – zpracování projektu dle projektové osnovy

20 000,-

20 000,-

392

Stavební výdaje na obnovu nemovité památky

615 000,-

581 509,-

397

Výdaje na úpravu parkovou/nádvoří

80 000,-

84 734,00

400

Výdaje na zajištění

potřebných podkladů souvisejících s realizací projektu

5 000,-

4 920,-

401

Výdaje na zpracování technické dokumentace

50 000,-

50 000,-

celkem

770 000,-

741 163,-