Projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III"

 

  • Identifikační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00088
  • Období realizace projektu: 1. 1. 2015 – 30. 09. 2015

Od 1. 10. 2014 byla zahájena realizace v pořadí již třetího individuálního projektu zaměřeného na podporu a zajištění vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III", reg. číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00088 bude realizován po dobu 9 měsíců a to do 30. 9. 2015.

 

Obsah a cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit  dostupnost vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb prevence) na území Jihočeského kraje.  Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce. Podpora sociálních služeb bude poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu s přípravou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.

V rámci projektu budou finančně podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Cílové skupiny projektu

V rámci projektu budou podpořeny následující druhy sociálních služeb:

  • Azylové domy
  • Terénní program Most naděje