Projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III"

     

Azylové domy

Dům  Sv. Petra v Záblatí je azylovým zařízením pro muže  kteří :

 • Přišli o své zázemí
 • Vrátili se z výkonu trestu odnětí svobody
 • Ukončili ústavní léčbu závislosti
 • Žijí tzv. „na ulici“

Potřebným jedincům je

 • nabídnuto ubytování s možností stravy
 • poskytnutá psychická podpora
 • poradíme jak v praxi uplatnit svá práva
 • pomáháme nalézt zaměstnání a vlastní bydlení

V rámci svého volného času mají klienti možnost provozovat zemědělskou činnost zaměřenou na chov domácího zvířectva, což u klientů pomáhá rozvíjet pracovní návyky a zodpovědnost ke svěřeným úkolům.

Azylový dům má kapacitu 13 lůžek, vytíženost se pohybuje průměrně nad 82%, což ukazuje na fakt, že služba je v tomto regionu hojně využívaná. V objektu se nachází rovněž společenská místnost, společná kuchyň a společná koupelna.  Za rok 2014 prošlo zařízením 44 uživatelů. Zařízení funguje na komunitním způsobu života, kde uživatelé získávají potřebné dovednosti a obnovují si zejména pracovní návyky, k čemuž klientům slouží i hospodářské budovy, kde se mohou klienti zapojit do pracovní činnosti se zvířaty, mohou se zapojit i do práce na zahrádce, či zpracování dřeva, nebo drobných oprav budov a podobně. Na dvoře se nachází i odpočinková pergola pro venkovní odpočinek nebo i pro pořádání i kulturních akcí.

Snahou je zapojit klienta co nejdříve na trh práce. K naplnění tohoto cíle služba spolupracuje s Úřadem práce a s jinými organizacemi, které realizují projekty na zaměstnání cílové skupiny.

 

Dům Sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

Azylový dům poskytuje klientkám tyto služby:

 • Ubytování pro matky s dětmi a těhotné či osamělé ženy
 • Pomoc při jednání s úřady a hlavně při vyřizování sociálních dávek
 • Osobní rozhovory s pracovníky zařízení
 • Praktická pomoc s vedením domácnosti, finančních záležitostí a péčí o děti
 • Materiální pomoc (potraviny, hygienické prostředky atd.)

Služba je poskytována od roku 1998 v bývalém objektu kasáren, který je umístěn v klidné lokalitě v okrajové zóně města. Cílen této služby je podpořit uživatelky v jejich snaze o osamostatnění a návrat do běžného života. Klientky tak mají klidné zázemí pro výchovu svých dětí, které v první řadě trpí sociálními nedostatky svých rodin.

Kapacita azylového domu je 7 pokojů (tj. 23 lůžek celkem). Dále je rodinám nabídnuta společenská místnost, sušárna prádla, společná kuchyň, společná koupelna a pro děti do 3 let je v objektu i oddělený mycí kout. Děti mají k dispozici i dětské hřiště, které náleží k areálu budovy.  Obsazenost se dlouhodobě pohybuje okolo 67%.

Za rok 2014 prošlo zařízením 21 uživatelek a 33 dětí. Služba je poskytována v nepřetržitém provozu, včetně svátků.

 • Poskytnutá výše dotace pro oba azylové domy celkem: 2.175.012,-Kč
 • Období realizace: 1. ledna 2015 – 30. září 2015

 

Terénní program – MOST NADĚJE

Prostřednictvím vymezených druhů sociálních služeb jsou podpořeny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, mezi které v tomto případě patří:

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
 • Imigranti a azylanti
 • Osoby bez přístřeší
 • Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané

V rámci této služby poskytujeme:

 • Poradenství – sociálně právní, zdravotně sociální, finanční (dluhové)
 • Pomoc při hledání zaměstnání a orientaci na trhu práce
 • Pomoc obětem domácího násilí
 • Posilování praktických dovedností a návyků potřebných pro zajištění chodu domácnosti a péče o děti
 • Pomoc při prosazování práv a zájmů (doprovod na úřední jednání, vyplňování úředních dokumentů, komunikace s úřady a institucemi

Služba je:     

 • anonymní
 • diskrétní
 • bezplatná

Terénní program Most naděje aktuálně poskytuje službu v celkem 35 obcích, z celkem 65 obcí v rámci působnosti ORP Prachatice a ORP Vimperk. Polovina obcí těchto dvou rozlehlých okresů je tak pokryto naší aktivní službou Terénního programu. Pracovníci se věnují v průběhu roku min. 260 uživatelům. Působíme i ve vyloučených romských lokalitách.

Terénní služba Prachatice

 • Poskytnutá výše dotace: 541.800,-Kč
 • Období realizace: 1. ledna 2015 – 30. září 2015

Terénní služba Vimperk

 • Poskytnutá výše dotace: 125.280,-Kč
 • Období realizace: 1. ledna 2015 – 30. září 2015´