Projekt "Podpora sociálních složeb v Jihočeském kraji"

  • Identifikační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00014
  • Období realizace projektu: 1.7.2009 - 30.6.2012

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost a kvalitu vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb prevence) na území Jihočeského kraje. Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, a to v rozsahu stanoveném ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje. Snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce.

V rámci projektu budou finančně podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Děkujeme!