Podpořené služby

 

Azylové domy

Podpořeno 36 lůžek, které poskytuje FCH Prachatice ve dvou zařízeních - Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (23 lůžek) a Domě sv. Petra pro muže v Záblatí (13 lůžek).

 • Poskytnutá výše dotace: 7.782.398,-Kč
 • Období realizace: 1. července 2009 - 30. června 2012

Zkvalitnění služby v Domě sv. Petra pro muže v Záblatí (zavedení nepřetržitého provozu).

 • Poskytnutá výše dotace: 1.486.000,-Kč
 • Období realizace: 1. června 2010 - 30. června 2012

Terénní program ORP Prachatice

Poskytnutí základního poradenství v terénní službě Most naděje na území ORP Prachatice

 • Poskytnutá výše dotace: 1.599.000,-Kč
 • Období realizace: 1. ledna 2010 - 30. června 2012

Zkvalitnění terénní služby Most naděje na území ORP Prachatice (specializace na vyloučené lokality Prachatice, Volary)

 • Poskytnutá výše dotace: 121.500,-Kč
 • Období realizace: 1. ledna 2012 - 30. června 2012

Zkvalitnění služby Most naděje - rozšíření poskytovaných služeb na zdravotně-sociální problematiku pro vyloučené lokality v Prachaticích a Volarech.

 • Poskytnutá výše dotace: 121.500,- Kč
 • Období realizace: 1. ledna 2012 - 30. června 2012

Terénní program ORP Vimperk

Poskytnutí základního poradenství v terénní službě Most naděje na území ORP Vimperk

 • Poskytnutá výše dotace: 799.000,-Kč
 • Období realizace: 1. ledna 2010 - 30. června 2012