Příspěvky od obcí a měst

Město Prachatice

Město Prachatice poskytuje Farní charitě každoroční příspěvek ve výši 60 000 Kč na úhradu provozních nákladů spojených s Charitním domovem sv. Dominika Savia pro matky s dětmi.

  • V roce 2012 obdržela FCH Prachatice od města Prachatice příspěvky v celkové výši 74 500 Kč.
  • V roce 2013 obdržela FCH Prachatice od města Prachatice příspěvky v celkové výši 60 000 Kč.
  • V roce 2014 obdržela FCH Prachatice od města Prachatice příspěvky v celkové výši 64 000 Kč.
  • V roce 2015 obdržela FCH Prachatice od města Prachatice příspěvky v celkové výši 60 000 Kč.
  • V roce 2016 obdržela FCH Prachatice od města Prachatice příspěvky v celkové výši 60 000 Kč.
  • V roce 2017 obdržela FCH Prachatice od města Prachatice příspěvky v celkové výši 60 000 Kč.

Obce a města z okresu Prachatice

Dle svých možností nám ze svého rozpočtu poskytují příspěvky tato města a obce - Vimperk, Netolice, Chroboly, Bavorov, Vodňany a Husinec.

  • V roce 2012 obdržela FCH Prachatice od města Vimperk 5 000 Kč.
  • V roce 2013 obdržela FCH Prachatice od města Vimperk  20 000 Kč a od Obce Ktiš částku 4 000 Kč.
  • V roce 2014 obdržela FCH Prachatice od města Vimperk  20 000 Kč.

Ostatní obce a města

V roce 2014 obdržela FCH Prachatice od města Vysoké Mýto 5 000 Kč a od obce Lnáře částku 2 000 Kč.

Děkujeme!