Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV)

2012

  • Podpořený projekt: Dům sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
  • Výše požadovaného příspěvku: 50.000,-Kč
  • Výše obdrženého příspěvku: 50.000,-Kč
  • Doba realizace projektu: červen 2012 - prosinec 2012
  • Místo realizace: Slunečná 1135, Dům sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, Prachatice

Cílem projektu bylo zkvalitnění ubytování v azylovém domě určeném pro matky s dětmi a to prostřednictvím nákupu vybavení místnosti pro volnočasové aktivity a vymalování prostor.

Nadace VDV nám poskytla potřebné finanční prostředky na rekonstrukci společenské místnosti. 

 

2010

  • Podpořený projekt: Dům sv. Petra pro muže
  • Výše požadovaného příspěvku: 150.000,-Kč
  • Výše obdrženého příspěvku: 80.000,-Kč
  • Doba realizace projektu: květen 2010 - listopad 2010
  • Místo realizace: Záblatí 38, Dům sv. Petra pro muže v Záblatí

Cílem projektu bylo zkvalitnění a zefektivnění provozu azylového domu, který slouží mužům bez přístřeší, prostřednictvím nákupu a montáže nového kotle na tuhá paliva a rovněž nákupu služebního automobilu. Přidanou hodnotou projektu je i motivace a příležitost zaměstnávat v průběhu roku i naše uživatele, kteří tak získají pocit užitečnosti a potřebnosti pro svou komunitu.

Nadace VDV nám poskytla finanční prostředky na nákup kolte na tuhá paliva.

Nadaci Olgy Havlové tímto děkujeme za finanční příspěvek, který nám podstatně pomohl při nákupu a montáži nového kotle.

Nebyly nalezeny žádné články.