Projekt "Veřejně prospěšné práce"

 

2014/2015

V roce 2014 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 bylo ve Farní charitě Prachatice v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP s příspěvkem 11000,- Kč, měsíčně, po celou dobu trvání projektu, přičemž výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 9.350,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 1650,- Kč.

Pracovní místo podpořené v rámci VPP bylo zaměřeno na pomocné práce v azylovém domě pro muže v Záblatí.

2011

V roce 2011 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.1.2011 do 31.12.2011 bylo ve Farní charitě Prachatice v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místa na VPP za 7.663,- Kč, přičemž výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 6.516,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 1.147,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na pomocné práce v azylovém domě. V rámci projektu projektu byli cílovou skupinou uchazeči o zaměstnání s dlouhodobou evidencí u úřadu práce, se zdravotním postižením, fyzické osoby starší 50 let a fyzické osoby do 20 let věku, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku.

2010

V roce 2010 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


V období od 1.1.2010 do 31.12.2010 byla ve Farní charitě Prachatice v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP za 15.941,- Kč, přičemž výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 13.549 ,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 2.392,- Kč.


Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na práce v zemědělství, lesnictví a stavebnictví. V rámci projektu byli cílovou skupinou uchazeči o zaměstnání s dlouhodobou evidencí u úřadu práce, se zdravotním postižením, fyzické osoby starší 50 let a fyzické osoby do 20 let věku, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku a dále fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc.

 

Děkujeme!