Dům sv. Petra pro muže v Záblatí

 

Variabilní symbol:      uveďte VS daného mini projektu

 

Projekt

Záměr

Potřebné finanční prostředky

Variabilní symbol

Ubytovací prostory

Zvýšit ubytovací kapacitu zařízení o dalších 7 lůžek

cca:  150.000,- Kč.

300

Dvůr – kulturní akce

Stanové přístřešky, lavičky, stoly pro pořádání kulturních akcí (koncerty, turnaje, divadlo…).

cca:  65.000,- Kč.

303

Skleník

Pořídit skleník 3x5x2 m.

cca:  20.000,- Kč.

304