Most naděje

 

Variabilní symbol:      uveďte VS daného mini projektu

 

Projekt

Záměr

Potřebné finanční prostředky

Variabilní symbol

Creative

Nákup výtvarného materiálu a pomůcek pro dětský kreativní klub

cca 5.000,-Kč

203