Informace o povodních v roce 2009

STAV VODNÍHO TOKU - VÝVOJ SITUACE

Husinec a Strunkovice nad Blanicí:

Hladina řeky Blanice se začala zvedat již ze středy (24. 6.) na čtvrtek (25. 6.), kdy byl vyhlášen 1. a následně i 2. povodňový stupeň. V této době zahájili hasiči první přípravy – pytlování a zabezpečování obytných domů u břehu řeky. V této době bylo zasaženo několik zahrad, obytné domy vodou zasaženy zatím nebyly. Třetí povodňový stupeň byl vyhlášen ve čtvrtek 25. 6. dopoledne, to již byly zasaženy domy (odhadem 10-15 ve Strunkovicích; 5-8 v Husinci), voda protékala zatím jen sklepy. Hasiči čerpali vodu ze sklepů jako prevenci před poškozením osobního majetku. V pátek (26. 6.) a sobotu (27. 6.) voda v řece začala klesat, místy byl snížen povodňový stav na 2 stupeň. Zásadní zvrat nastal v sobotu večer (27. 6.), kdy hladina začala opět prudce stoupat. V neděli (28. 6.) mezi 1 – 4 hodinou byla vyhlášena evakuace z ohrožených oblastí u řeky.

Evakuace byla vyhlášena v obou obcích. Občané byli přesunuti do základních škol. V průběhu neděle (28. 6.) začala voda postupně opadávat, přesto již bylo v té době zasaženo ve Strunkovicích odhadem 40 domů, v Husinci pak 30 domů. V neděli večer již hladina opět klesla a tak se velká část obyvatel vrátila do domů a začala odčerpávat vodu ze sklepů a obytných částí. Stav hladiny řeky již postupně klesal. Další vlna přišla v pondělí (29. 6.), kdy území zasáhla v odpoledních hodinách prudká průtrž mračen. Tentokrát byly poškozeny obytné domy kanalizací, jednalo se o jinou část obcí. Ve Strunkovicích bylo poškozeno odhadem 10 obytných domů, dále garáže a další zahrady. V Husinci bylo poškozeno odhadem 5 domů. V následujících dnech hladina řeky stále klesala, průtrž mračen se již nevyskytla.

Záblatí:

Povodním předcházely časté přeháňky, které posléze vystřídal déletrvající déšť. Voda začala stoupat v korytu řeky a v potoce již v průběhu týdne od 24. 6., koncem týdne se řeka částečně vylévala z koryta a zaplavila okolní louky. Situace se náhle zhoršila ze soboty na neděli okolo jedné hodiny po půlnoci. V 1 hodinu byla jen zvýšená hladina potoka, ale během 20 minut se situace zdramatizovala, přišla povodňová vlna, která trvala dvě hodiny. Voda zaplavila obytné části 6 domů, dále sklepy a zahrady. K poškození obytných domů nedošlo. Dále napáchala škody na obecním majetku. Zaplaveno bylo hřiště, pod nánosy bahna se ocitla čistička, voda vymlela na několika místech část vozovky a došlo k sesutí zeminy na příjezdovou silnici vedoucí z Kratušína.