Poskytnutá pomoc od Farní charity Prachatice při povodních 2009

Materiální pomoc

Dne 29. 6. 2009 se na faře v Prachaticích mimořádně sešla Charitativní rada farnosti Prachatice, která vyhlásila v Prachaticích Okamžitou materiální pomoc. Do sbírky se zapojili dobrovolníci z řad farníků a farní mládeže. Vybraný materiál byl každodenně rozvážen do obcí postižených povodní a předáván starostům či zástupcům starostů.

Inzertní nabídky pomoci pro občany

Ze soukromých nabídek dárců z celé ČR jsme sestavili Nabídku materiální pomoci, která byla distribuovaná dne 7. 7. 2009 zástupcům jednotlivých obcí, kteří nabídku vyvěsili na úřední desku. Zde si vodou postižení občané mohli sami najít nejvhodnější nabídku nábytku, bílé elektroniky apod.

Služba dobrovolníků

Dne 29. 6. 2009 jsme se kontaktovali s Dobrovolnickým centrem Diecézní charity České Budějovice a upřesnili postup přijímání dobrovolníků a práci s nimi. Zájemci o pomoc v postižených oblastech byli Dobrovolnickým centrem vyzváni k podpisu dobrovolnické smlouvy a následně jim byl předán kontakt na zástupce FCH Prachatice, který koordinoval umisťování dobrovolníků na jednotlivá místa. Zástupci obcí zajistili ubytování, stravování bylo propláceno v rámci finanční podpory Diecézní charity České Budějovice. Dobrovolníci odstraňovali škody na obecním majetku (úklid veřejných prostranství, sportovní hřiště apod.) a pomáhali i jednotlivým postiženým rodinám (v obytných domech, na zahradách).

Přehled umístění dobrovolníků zobrazuje následující tabulka. Tabulka nezobrazuje ostatní dobrovolníky, kteří neměli sepsanou dobrovolnickou smlouvu s DC při DCH České Budějovice.

 

Obec

Doba umístění

Počet dobrovolníků

poznámka

Husinec

2.7. - 3.7.

5

Dobrovolníci z řad uživatelů azylového domu v Záblatí, pomáhali v obytných domech

2.7. - 5.7.

2

Dobrovolnice z Jablonce nad Nisou, pomáhali na zahradách u obytných domů

4.7. - 6.7.

9

Dobrovolníci z Prahy, pomáhali na veřejných prostranstvích a u obytných domů

4.7. - 6.7.

5

Dobrovolníci z Hodonína, pomáhali ve sportovním areálu

Strunkovice

4.7. - 6.7.

8

Dobrovolníci z Kynšperka nad Ohří, pomáhali u obytných domů

Záblatí

29.6.-1.7.

5

Dobrovolníci z řad uživatelů azylového domu v Záblatí, pomáhali uklízet veřejné prostranství

29.6. - 3.7.

2

Zaměstnanci FCH Prachatice na tzv. VPP, pomáhali při úklidu veřejných prostranstvích obce (ulice, čistička odpadních vod,...)