Povodně 2013

ORP Prachatice zasáhla dvojí vlna povodňové aktivity, první probíhala od 2 .-5. 6. 2013, druhá vlna přišla díky přívalovým dešťům dne 10. 6. 2013.

Zasažené toky  – řeka Blanice, Zlatý potok, Libotyňský potok, Netolický potok a Teplá Vltava.

Více informací o zasažených obcích:

Více informací o poskytnuté pomoci ZDE

Galerie

Zpráva o pomoci po povodních 2013

Po vydatných deštích na přelomu května a června 2013, které zasáhly zejména jižní, střední a severní Čechy, přišly rozsáhlé záplavy. Postihly téměř tisíc obcí. Tato událost vyburcovala Charitu Česká republika k rychlé akci. Jakým způsobem pomoc charity probíhala, se dočtete v následujícím textu.