Pomoc při povodních 2013

1.      Materiálová sbírka

Od 3. 6. do 7. 6. 2013 proběhla v Prachaticích okamžitá materiální sbírka, kterou pořádala farní charita Prachatice ve spolupráci s Farností Římskokatolické církve a s Českým červeným křížem Prachatice.

V rámci této sbírky se sebralo celkem:

80 litrů sava, 36 ks mycích a čistících prostředků, 48 hadrů, 22 kbelíků, 78 párů gumových rukavic, 266 párů pracovních rukavic, 16 rýžových košťat, 18 lopat, 3 hrábě, 11 balení vody, a další materiál.

Celkem se vybral materiál za více jak 25 tisíc korun. Na to, že se vybíral materiál pouhých 5 dní, je to výborný výsledek svědčící o veliké solidaritě prachatických občanů.

Veškerý materiál, který jsme takto obdrželi, jsme rozvezli do potřebných obcí, přesto nám některý zbyl, z něho jsme připravili humanitární kýble pro případné příští mimořádné události. Provizorní sklad humanitární pomoci vznikl v areálu Hasičského záchranného systému v Prachaticích, kde jsme společnými silami humanitární sklad vytvořili. Průběžně ho chceme doplňovat,a by byl v případě potřeby k dispozici a nemuseli jsme čekat na dodávky z jiných míst.

2.      Sociální šetření

Probíhalo na území celého území ORP Prachatice. Nejprve jsme monitorovali situaci se starosty či místostarosty Husince, Strunkovic nad Blanicí, Netolic, Záblatí, Malovic. Spolu s nimi či úředníky obcí jsme vytipovali nejpostiženější domy, které jsme následně obešli a zjišťovali jejich potřeby. Níže uvádíme přehlednější tabulku výsledků našich sociálních šetření.

obec

Počet zasažených domů – kvalifikovaný odhad *

Počet zasažených domů se škodami

Počet domů, kde proběhne finanční odškodnění ze sbírky CHČR

poznámka

Husinec

20

10

10

 

Strunkovice nad Blanicí

20-25

15

7

U odškodňovaných jsme brali v potaz celkovou sociální situaci rodiny.

Malovice

4

2

2

V této obci se nacházely nejpostiženější domy v ORP Prachatice

Olšovice

7

0

0

Jednalo se zejména o škody na zahradách a studních.

Netolice

25

15

11

Netoliko bylo námi vyhodnoceno jako nejvíce zasažená oblast.

Záblatí

1

1

1

Díky protipovodňovým opatřením v předchozích letech byly škody v této obci minimální.

*kvalifikovaný odhad jsme museli zvolit, protože ne všichni zasažení povodněmi nahlásili škody, většinou se jedná i o domy, kde byly zasaženy zejména zahrady či jiné pozemky.

V období od 2.6.2013 do 8.7.2013 proběhlo celkem 52 osobních kontaktů (telefonické jsme nepočítali) v 35 zasažených domech. Většina kontaktů probíhala v rámci sociálního šetření, které zjišťovalo zejména stupeň zasažení a možnou pomoc ze strany NNO (materiální pomoc, psychosociální pomoc, finanční pomoc), zároveň byla při rozhovorech uplatněna krizová intervence. Ve složitějších případech byl kontakt opakovaný.

Sociální šetření zbývá zrealizovat  ještě u 6 domů (1 Babice, 2 Mičovice, 3 Husinec).

Zprávu sestavila dne 11.7.2013

Michaela Veselá
koordinátor mimořádných událostí při Farní charita Prachatice