Husinecko (nad i pod přehradou)

Podedvory jsou umístěny nad přehradou, jde tedy na ně vždy největší vlna povodně, naštěstí je obec postavena na vyvýšenině, mezi objekty pravidelně zaplavované patří pila a chatová osada u Blanice.

Husinec je první obcí pod přehradou, který leží přímo na řece Blanici. V letošním roce se podařilo díky regulovanému upouštění přehrady první vlnu povodní zvládnout bez závažných škod na majetku obyvatel. Zasaženo bylo 20 domů, z nich většina byla zasažena vyplavenými sklepy, pouze několik domů bylo zasaženo více (kontaminované studny měly 2 domy, v obytné části měl vodu jen 1 obytný dům). Silná bouřka dne 10.6.2013 nezpůsobila žádné další závažné škody. Z celkového počtu 20 zasažených domů proběhlo sociální šetření u 7 domů, kde se připravuje finanční odškodnění ze sbírky CHČR. Zbývá došetřit 3 zasažené domy.

 Těšovice jsou také obcí na řece Blanici pod přehradou, tok je zde regulován a nepáchá zde velké škody, zasaženy byl pouze 1 obytný dům, ale nijak závažně.