Strunkovice nad Blanicí (Protivec, Šipoun, Blanička, Žíchovec)

Strunkovice nad Blanicí – byly zasaženy v první i druhé povodňové vlně. V první vlně se voda dostala především do sklepů obytných domů sídlících u řeky. Nejhůře na tom byly oba mlýny, které jsou obytnými domy. Strunkovice mají naštěstí veřejný vodovod, takže většina domů nebyla ohrožena kontaminovanou vodou, až na několik málo domů. Druhá povodňová vlna (přívalových dešťů) zasáhla ulici Protiveckou, kdy byly domy zasaženy převážně ve sklepích. Z celkového počtu 30 domů byly 4 domy zasaženy přímo v obytných částech a 8 domů zasaženo vážněji ve sklepích, jinak převážně zahrady.  Z celkového počtu cca 24 zasažených domů bylo  v 14 provedeno sociální šetření. Finanční odškodnění se bude týkat 6 domů.

Protivec – byl zasažen druhou povodňovou vlnou. Domy přímo zasaženy nebyly, u řeky jsou pouze chataři. Voda napáchala škody především ve sklepech a studních.

Šipoun – byl zasažen druhou povodňovou vlnou z přívalových dešťů. Byla poškozena jen jedna zahrada, kde bydlí starší manželé.

Blanička – byl zasažen pouze jeden obytný dům přívalovými dešti ve druhé povodňové vlně. Proběhlo sociální šetření v 1 domě, kde proběhne finanční odškodnění ze sbírky CHČR.

Žíchovec – voda nedosáhla na žádná obydlí. Dětský domov měl vodu pouze na zahradě a částečně se voda dostala k čističce odpadních vod.