Služby a projekty Farní charity Prachatice

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi je určen všem matkám s nezletilými dětmi, těhotným ženám a ženám bezdětným, které jsou ohrožené domácím násilím. Poskytuje bydlení na přechodnou dobu 6 měsíců spojené se sociálně-právním poradenstvím. Sídlí v Prachaticích.

Dům sv. Petra pro muže je určen pro muže ve věku 18-64 let, kteří se ocitli bez přístřeší a jsou schopni zapojit se do pracovních činností. Poskytuje bydlení na přechodnou dobu 1 roku spojené se sociálně-právním poradenstvím. Sídlí v Záblatí.

Most naděje je terénní službou určenou pro všechny osoby (jednotlivce i rodiny), jež se ocitli v situaci, kterou neumějí vlastními silami řešit či nemají dostatek informací, schopností nebo dovedností ji svépomocí vyřešit. Je poskytována na území ORP Prachatice a ORP Vimperk.

Humanitární pomoc

 

Slavnostní otevření „Multikulturního prostoru pro Záblatí“

Dne 24. 11. 2014 se ve Farní charitě Prachatice v Domě sv. Petra pro muže v Záblatí (DSP) uskutečnilo slavnostní otevření „Multikulturního prostoru pro Záblatí“.

Výběrové řízení - sociální pracovník

Farní charita Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pozici "sociální pracovník" pro Dům sv. Petra pro muže v Záblatí.

Výběrové řízení - pracovník v sociálních službách

Farní charita Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pozici "pracovník v sociálních službách" pro Dům sv. Petra pro muže v Záblatí

Výlet do Zoologické zahrady Dvorec u Borovan

Terénní program Most naděje za finanční pomoci Města Prachatice uspořádal v sobotu 28. září 2013 expedici do Zoologické zahrady Dvorec u Borovan v rámci projektu Sanace rodiny.

Pečovatelská služba FCH Prachatice

Farní charita Prachatice zřizuje pečovatelskou službu.

Okamžitá materiální sbírka

Okamžitá materiální sbírka pro postižené povodní v Husinci a Strunkovicích nad Blanicí.